Certifikáty a licencie

 

I.

II.

III.

Podmienky prijatia

vzdelanie

 

základné

Úplné stredoškolské

Úplné stredoškolské

prerekvizity

-

1. stupeň

2. stupeň

predchádzajúca trénerska prax

-

1 rok

2 roky

Objem hodín

 

50

100

150

Pomer všeobecnej a špeciálnej časti (%)

20 : 80

30 : 70

40 : 60

Pomer teórie a praxe špecializácie

1 : 4

1 : 2

2 : 1

Formy štúdia

 

 

prednášky, cvičenia, hospitácie, seminárna práca, záverečné skúšky

 

prednášky, cvičenia, hospitácie, záverečné skúšky

seminárne práce

prednášky, cvičenia, hospitácie, záverečná práca, záverečné  skúšky

seminárne práce

Skúška

 

 

Špecializácia

Teória a didaktika športu, špecializácia

Teória a didaktika športu, špecializácia

Uplatnenie v športovej praxi

Tréner rekreačného volejbalu a volejbalových prípraviek

Tréner mládeže, asistent vo výkonnostnom volejbale

Tréner vo výkonnostnom volejbale, asistent vo vrcholovom volejbale

Profilácia absolventa

Absolvent je schopný viesť a pripravovať družstvá volejbalových krúžkov na školách a iné formy rekreačného volejbalu

Absolvent je schopný viesť a pripravovať družstvá  mládeže, družstvá nižšej výkonnostnej úrovne dospelých

Absolvent je schopný viesť a pripravovať družstvá vo výkonnostnom volejbale dospelých a mládeže, asistovať pri vrcholových družstvách

Zodpovedajúca trénerská licencia

C

B

  

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLENÍ

 • Priestory SZTK – učebne a športová hala, regenerácia
 • Prezentačná technika – video, projektor
 • Lopty, volejbalová sieť, stĺpy a ďalšie tréningové pomôcky 

  

Lektorský zbor

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD. – odborný garant

 

PaedDr. Peter Kalný

PaedDr. Igor Prieložný 

Ivan Hiadlovský

Miroslav Palgut

doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD.

PaedDr. Eva Koseková

Richard Nemec

Mgr. Richard Vlkolinský

Mgr. Michal Kudla

Mgr. Martin Olejňák

Mgr. Marek Rojko

Mgr. Terézia Slančová

 

Všeobecná časť:

MUDr. Ján Berec (anatómia, fyziológia)

PhDr. Tomáš Gurský, PhD. (psychológia)

doc.PaedDr. Klaudia Zuzková, PhD. (psychológia)

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. (pedagogika)

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. (T. a D. športu)

 

Slovenská volejbalová federácia bude využívať aj možnosť služieb NŠC, FTVŠ a PU pri zabezpečení všeobecnej časti vzdelávania trénerov.

 

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR