3. stupeň

Školenie sa organizuje spravidla 1x ročne v celoslovenskom rozsahu pre rozhodcov 2. triedy z jednotlivých oblastí na základe požiadaviek regionálnych vedení SVF resp. samotných rozhodcov. Praktická časť seminára sa zvyčajne koná na medzinárodnom juniorskom alebo seniorskom turnaji. Podmienkou pre účasť na školení je absolvovanie min. 2 sezón ako aktívny rozhodca v licencii B v celoslovenských súťažiach, v odôvodnených prípadoch na základe odporúčania regionálneho vedenia SVF môže SVF udeliť výnimku pre absolvovanie školenia po 1 roku v licencii B. Účasť na školení je podmienená dovŕšením 20 rokov najneskôr v deň začatie školenia.

Vzdelávací program:


Všeobecná časť (10 hodín):

 1. Psychológia športu       2 hodiny
 2. Športová etika         2 hodiny
 3. Základy prvej pomoci   2 hodiny
 4. Sociológia športu      2 hodiny
 5. Právo v športe            2 hodiny

Špeciálna časť (30 hodín):

 1. ÚVOD +       organizačné pokyny, princípy rozhodovania        1 hodina
 2. VÝKLAD PRAVIDIEL                                                           10 hodín
  - Problémové situácie z praxe, spolupráca 1. a 2. rozhodcu
  - Čiarový rozhodca, zapisovateľ, Technický delegát, signalizácia
 3. ZÁPIS O STRETNUTÍ      1 hodina
 4. SÚŤAŽNÝ PORIADOK   2 hodiny
 5. PRAX – rozhodovanie stretnutí vo funkcii prvého, druhého a čiarového rozhodcu               12 hodín
 6. DISKUSIA      1 hodina
 7. TEST            2 hodiny
 8. VYHODNOTENIE TESTU A ZÁVER      1 hodina

Spolu                        40 hodín


Materiálno-technické zabezpečenie školení:

 • Prezentačná technika –video, PC a projektor
 • Hala pre praktické ukážky
 

 

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAG
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #