Plán licenčných seminárov

PLÁN LICENČNÝCH SEMINÁROV
pre získanie licencie v súťažnom ročníku 2015/16

Miesto, čas a obsah licenčných seminárov

Licencia A:
9. septembra - Bratislava, aula Domu športu, Junácka 2
program:
10,00 – 10,30 - prezentácia
10,30 – 12,00 - Koncept a obsah prípravy vrcholového družstva v ročnom tréningovom cykle. Lektor: PaedDr. Marek Kardoš
12,15 – 13,45   – Regenerácia vo vrcholovom športe. Lektor: PaedDr. Viktor Bielik, PhD.


Licencia A:
4. júla - Bratislava, aula FTVŠ UK, nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
program:
9,30 – 10,00 – prezentácia
10,00 – 11,30 – Koncept a obsah prípravy vrcholového družstva v ročnom tréningovom cykle. Lektor: Mgr. Marek Rojko
11,45 – 12,45 – Regenerácia vo vrcholovom športe. Lektor: PaedDr. Viktor Bielik, PhD.

Ďalší seminár určený pre získanie licencie A bude v septembri. Zatiaľ ešte nepoznáme presný termín.

Licencia B a C:
5. júla - Bratislava, hala FTVŠ UK, nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
•    9,00 – 9,30 – prezentácia
•    9,30 – 10,00 - Ukážky moderného rozcvičenia vo volejbale. Lektor: Miroslav Palgut
•    10,00 – 11,30 - Blok – technika a základy taktiky, nácvik a zdokonaľovanie. Lektor: Miroslav Palgut
•    11,45 – 13,15 – Špecializovaný tréning pre jednotlivé hráčske funkcie. Lektor: doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

Obsah seminára je vhodný predovšetkým pre trénerov kadetských, juniorských družstiev a družstiev dospelých

22. augusta – Štiavnické Bane, ZŠ M. Hella, Štiavnické Bane 128
•    14,30 – 15,00 – prezentácia
•    15,00 – 18,00 - Nácvik základných techník odbíjania
                                 - Využitie prípravných hier v tréningu detí a žiakov. Lektor: doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

Obsah seminára je vhodný predovšetkým pre trénerov prípraviek a žiakov.

12. septembra - Prešov, Športová hala Prešovskej Univerzity, Športová 10
•    9,00 – 9,30 – prezentácia
•    9,30 – 11,00 - Blok – technika a základy taktiky, nácvik a zdokonaľovanie.  Lektor: Miroslav Palgut
•    11,15 – 12,15 – Využitie prípravných hier v tréningu detí a žiakov. Lektor: doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

Na všetky uvedené semináre nie je potrebné sa prihlásiť.

Vladimír Přidal – predseda RVTM

Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYZLATY BAZANT
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELBRUSNIANKA
  • reklamní partneriKV REZACPONT ATAKRona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #