Základy taktiky a techniky HČJ - útočný úder

11. 09. 2021

Pre potreby frekventantov školení trénerov 1. stupňa sme sa rozhodli postupne uverejňovať učebné texty, ktoré súvisia s problematikou školenia trénerov na tomto stupni.

Licenčný seminár - Základy mentálneho tréningu vo volejbale

17. 08. 2021

TMK SVF usporiada licenčný seminár určený pre všetky typy licencií na tému: Základy mentálneho tréningu vo volejbale.

Školenie štatistikov v Trnave (3. 9.) - prihlasovanie do 27. 8.

17. 08. 2021

Slovenská volejbalová federácia oznamuje, že v piatok 3. septembra 2021 sa v MŠH v Trnave od 10.00 h uskutoční školenie nových štatistikov v systéme Data Volley pod vedením lektora Daniela Brucha.

Základy techniky a taktiky HČJ - nahrávka

16. 07. 2021

Pre potreby frekventantov školení trénerov 1. stupňa sme sa rozhodli postupne uverejňovať učebné texty, ktoré súvisia s problematikou školenia trénerov na tomto stupni.

Vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. až III. kvalifikačného stupňa

09. 07. 2021

Trénerská akadémia pri FTVŠ UK v Bratislave plánuje uskutočniť vzdelávacie programy (všeobecná časť školenia) pre získanie kvalifikácie tréner I. až III. kvalifikačného stupňa, ktoré sa uskutočnia prezenčne alebo dištančne (on-line), v závislosti od epidemiologickej situácie:

Máme nových trénerov volejbalu 1. a 2. stupňa

05. 07. 2021

Po absolvovaní všeobecnej časti školenia trénerov 1. a 2. stupňa TMK SVF zorganizovala špecializovanú časť školení pre obidva kvalifikačné stupne.
V dňoch 18. – 20.6. na bratislavskej FTVŠ UK úspešne ukončilo štúdium 9 frekventantov 1. stupňa. Školenie 2. stupňa prebiehalo vo dvoch častiach.

Volejbal na školách bližšie k deťom. Celoslovenský seminár dopadol na výbornú

23. 06. 2021

V Bratislave sa v utorok 22. júna za účasti 67 inštruktorov - učiteľov telesnej výchovy a trénerov - a detských dobrovoľníkov uskutočnil celoslovenský seminár v rámci projektu Erasmus+ pre základné školy s názvom "Hraj volejbal, vyrastaj s ním" ("Play Volleyball, grow with it"). Slovensko je jednou zo štyroch krajín (spoločne s Fínskom, Estónskom a Severným Macedónskom) zapojených do projektu, ktorý zastrešuje Európska volejbalová konfederácia (CEV).

Technika a taktika prihrávky

17. 06. 2021

Pre potreby frekventantov školení trénerov 1. stupňa sme sa rozhodli postupne uverejňovať učebné texty, ktoré súvisia s problematikou školenia trénerov na tomto stupni.

Technika a taktika podania

09. 06. 2021

Pre potreby frekventantov školení trénerov 1. stupňa sme sa rozhodli postupne uverejňovať učebné texty, ktoré súvisia s problematikou školenia trénerov na tomto stupni.

Základné postoje, lokomócie a techniky odbitia lopty

11. 05. 2021

Pre potreby frekventantov školení trénerov 1. stupňa sme sa rozhodli postupne uverejňovať učebné texty, ktoré súvisia s problematikou školenia trénerov na tomto stupni.


generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
  • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
  • reklamní partneri KERKOSANDATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #