Licenčné semináre pre súťažné obdobie 2017/2018

01. 06. 2017

Licenčné semináre pre súťažné obdobie 2017/2018

Licenčný seminár k príležitosti Svetovej ligy

20. 05. 2017

Seminár sa uskutoční v športovej hale Aréna v Poprade, dňa 3.6. 2017 (sobota). Seminár je určený pre trénerov žiadajúcich o licenciu A a B+. Odporúčame ju aj pre trénerov kadetov a juniorov.

Pri príležitosti Svetovej ligy sa uskutoční licenčný seminár trénerov pre získanie licencie A a B+

27. 04. 2017

RVTM organizuje aj v tomto roku, pri príležitosti Svetovej ligy mužov, prvý licenčný seminár určený pre trénerov extraligy, reprezentačných družstiev a trénerov COP. Seminár odporúčame aj pre trénerov v CTM.

Školenie trénerov 3. stupňa - špecializácia

26. 04. 2017

Špecializovanú časť školenia trénerov 3. stupňa sa uskutoční v Trnave v dňoch 1. – 3. 9. a 8.- 10.9.2017. Orientačná suma celého školenia  vrátane všeobecnej časti je 350 EUR. Peniaze posielajte na účet SVF, kde uveďte: meno a priezvisko, typ školenia (školenie trénerov 3. stupňa).

Technika a taktika nahrávky

07. 04. 2017

Koncom roka vyšla autorom Přidal – Zapletalová z FTVŠ UK  učebnica volejbalu – Športová príprava vo volejbale. O knihe sme už viackrát informovali.  Cieľom učebnice bolo pokryť celú oblasť športovej prípravy vo volejbale. Na 362 stranách textu, obrázkov a grafov autori rozoberajú problematiku v oblasti teórie volejbalu, herného výkonu, tréningu, súťaženia, športovej prípravy mládeže a riadiacej činnosti trénera. Učebnica je základnou študijnou literatúrou pre všetky stupne školenia trénerov.

Správna rada SVF schválila špeciálnu trénerskú licenciu B+

15. 03. 2017

Správna rada Slovenskej volejbalovej federácie na svojom zasadnutí dňa 21.2. 2017 schválila špeciálnu trénerskú licenciu B+. Táto výnimka z licenčného poriadku umožní predovšetkým bývalým vrcholovým hráčom - reprezentantom, ktorý majú záujem zostať aj po skončení hráčskej kariéry vo vrcholovom volejbale, viesť aj extraligové družstvá.

Športoví odborníci v podmienkach zákona o športe

08. 03. 2017

Cieľom príspevku od riaditeľky legislatívneho odboru na MŠVVŠ SR JUDr. Surmajovej je poukázať na zmeny v postavení a vo vzdelávaní športových odborníkov v podmienkach nového zákona o športe. Príspevok sa zameriava na status športových odborníkov pred 1. januárom 2016, t.j. pred prijatím zákona o športe, a na preklápanie ich postavenia a činnosti podľa novej právnej úpravy po 1. januári 2016.

Školenie trénerov 1. stupňa

24. 02. 2017

Opäť dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na školenie trénerov 1. Stupňa, ktoré SVF otvára v spolupráci s FTVŠ UK. Všeobecná časť školenia sa uskutoční 17. – 19. marca 2017 na FTVŠ. Účastníkmi školenia sú tréneri rôznych špecializácií.

Školenia trénerov volejbalu v roku 2017

31. 01. 2017

V prílohe uvádzame plán školení trénerov volejbalu a ich celkovú organizáciu na rok 2017.

Vzdelávanie: Obranné herné kombinácie pri vykrývaní útoku súpera

11. 01. 2017

V dnešnom príspevku sa zameriame na najčastejšie využívane obranné herné kombinácie (OHK) pri vykrývaní útoku súpera ako ich prezentujeme v novej učebnici volejbalu Športová príprava vo volejbale.


generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
  • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNStrength Institute
  • reklamní partneriRona Sport Art
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
  • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #