Seminár Světová volejbalová trénerská show v Českých Budějoviciach

03. 05. 2018

Slovenská volejbalová federácia pripravila pre trénerov mládeže možnosť prihlásiť sa na seminár do Český Budějovíc "Světová volejbalová trénerská show". Seminár sa uskutoční v termíne 9.-10.6.2018 v Českých Budějoviciach.

Trendy v rozvoji rýchlostných schopností vo volejbale

26. 04. 2018

Pod komplexom rýchlostných schopností chápeme schopnosť zrýchlenia pohybov, rýchlosť realizácie jednotlivých pohybov a ich frekvencie a tiež reakčnú rýchlosť na jednoduchý alebo zložitý podnet. Zaradiť sem môžeme aj agilitu ako schopnosť efektívne meniť smer pohybu tela a jeho častí v nadväznosti na nasledujúcu pohybovú a hernú činnosť.

Licenčné semináre pre trénerov v roku 2018

23. 04. 2018

Trénersko – metodická komisia (TMK) organizuje v tomto roku viacero odborných licenčných seminárov. Termíny seminárov určených pre získanie licencie A, resp. B+ ešte nie sú určené.

Zmena termínu školenia trénerov 2. stupňa - špecializácia

18. 04. 2018

Nakoľko v pôvodne uvádzanom termíne 1. sústredenia 1. – 3.6. budú prebiehať M – SR žiakov a žiačok vo štvorkovom volejbale rozhodli sme sa tento termín zmeniť na 15. – 17.6.

Školenia trénerov 2018

16. 04. 2018

Trénersko - metodická komisia (TMK) organizuje v tomto roku dve školenia trénerov:

Cvičenia a hry pre volejbal detí na YouTube

10. 04. 2018

Do pozornosti našich trénerov, ktorí sa venujú predovšetkým deťom v prípravkách, uvádzame videá, ktoré si môžu pozrieť na YouTube. Cieľom športovej prípravy detí v prípravke je rozvinutie:

Trénerská akadémia otvára vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner 3. stupňa

23. 03. 2018

Trénerská akadémia pri FTVŠ v Bratislave plánuje otvoriť vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner III. kvalifikačného stupňa, predbežne:

Nová publikácia o tréningu detí a mládeže vo volejbale

14. 02. 2018

Skúsený a renomovaný autor doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc. z pražskej FTVS vydal odbornú publikáciu, ktorá má názov Trénink dětí a mládeže ve volejbalu. Uvedená kniha si kladie za cieľ priniesť poznatky z oblasti teórie a praxe tréningu detí a mládeže. Zahrnuje do nej deti do dvanástich rokov a mládež od dvanástich do osemnástich rokov.

Ktoré ukazovatele herného výkonu sú rozhodujúce pre úspešnosť družstva v súťaži vo vrcholovom volejbale žien?

23. 01. 2018

Hľadanie príčin úspešnosti družstva v zápase, resp. v súťaži je jednou z dôležitých úloh trénera. Výsledky analýz môžu trénerom slúžiť na objektivizáciu prípadne korekciu obsahu tréningového procesu, v príprave koncepcie hry svojho družstva a v príprave na zápas. Jednou z možností ako skúmať túto problematiku je hľadanie vzťahov medzi umiestnením družstva v súťaži a získanými štatistickými údajmi (ukazovateľmi) z programu Data Volley.

Volejbalové cvičenia od Wilhelma de Ruitera

17. 01. 2018

Holandský tréner Wilhelm de Ruiter pripravil už 4. vydanie volejbalových cvičení. Jeho publikáciu preložila do českého jazyka Líba Nedbalová. Volejbalovým trénerom ponúkame v tomto príspevku možnosť, objednať si DVD alebo ako materiál v digitálnej podobe, ktorého obsahom sú volejbalové cvičenia Holanďana.


generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYZLATY BAZANT
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELBRUSNIANKA
  • reklamní partneriKV REZACPONT ATAKRona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #