TMK otvára špecializovanú časť školení trénerov 1. a 2. stupňa

04. 07. 2020

Trénersko-metodická komisia otvára špecializovanú časť školení trénerov 1. a 2. stupňa.

Úspešné webináre o plážovom volejbale

02. 07. 2020

Počas uplynulých dní usporiadala Asociácia volejbalových rozhodcov (AVR) v spolupráci s Komisiou rozhodcov SVF webináre súvisiace s plážovým volejbalom.

Webinár - Pravidlá plážového volejbalu pre verejnosť

27. 06. 2020

Asociácia volejbalových rozhodcov (AVR) v spolupráci s Komisiou rozhodcov Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Vás pozývajú na webinár "Pravidlá plážového volejbalu pre verejnosť".

V septembri školenie trénerov 1. stupňa - špecializácia

25. 06. 2020

TMK SVF oznamuje, že v dňoch 18. - 20. 9. 2020 usporiada na FTVŠ UK v Bratislave špecializovanú časť školenia trénerov 1. stupňa.

Ako môže podanie ovplyvniť následný priebeh rozohry vo vrcholovom volejbale žien

25. 05. 2020

V našom príspevku sa budeme snažiť dať odpoveď na dve kľúčové otázky:
- Môže kvalita podania ovplyvniť výsledok rozohry viacej v prospech podávajúceho alebo prijímajúceho družstva?
- Môže úspešnosť (výhru, resp. prehru) podávajúceho družstva v rozohre ovplyvniť počet preletov lopty ponad sieť?

Porovnanie útočnej fázy hry družstiev starších žiakov a juniorov vo volejbale

21. 04. 2020

Cieľom nášho príspevku bolo zistiť, či existujú súvislosti pri zakladaní a vedení útoku medzi kategóriami starších žiakov a juniorov.
Objektom nášho skúmania boli volejbalisti v kategórii starších žiakov a juniorov v zápasoch na Majstrovstvách Slovenska 2017.

Ako postupovať v tréningovej jednotke z pohľadu rozdelenia činnosti v čase?

24. 03. 2020

Cieľom nášho príspevku bude odpovedať na otázku ako má tréner detí i mládeže vo fáze nácviku v TJ učiť herné činnosti - v jednom ucelenom bloku alebo striedavo?

2. časť: Ako využívať spätnú väzbu v učení volejbalu

06. 02. 2020

V druhej časti problematiky využívania spätnej väzby v tréningovom procese sa zameriame predovšetkým na témy:

Pozvánka na interaktívnu prednášku pre volejbalových trénerov

01. 02. 2020

Trénersko-metodická komisia SVF usporiada pri príležitosti Superfinále Slovenského pohára vo volejbale žien a mužov interaktívnu prednášku.

Ako využívať spätnú väzbu v učení volejbalu (1. časť)

31. 01. 2020

Využívanie spätnej väzby je jednou z dôležitých zásad športového tréningu. Pod spätnou väzbou môžeme chápať informáciu hráčovi o priebehu vykonávania hernej činnosti alebo po nej, ktoré môže využiť pre zlepšenie v nasledujúcich opakovaniach. Jedná sa tak o informácie o realizovanom pohybe a jeho výsledkoch (úrovni vykonania), nie len o chybách ako to často tréneri v reáliách chápu.


generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #