Nová publikácia o tréningu detí a mládeže vo volejbale

14. 02. 2018

Skúsený a renomovaný autor doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc. z pražskej FTVS vydal odbornú publikáciu, ktorá má názov Trénink dětí a mládeže ve volejbalu. Uvedená kniha si kladie za cieľ priniesť poznatky z oblasti teórie a praxe tréningu detí a mládeže. Zahrnuje do nej deti do dvanástich rokov a mládež od dvanástich do osemnástich rokov.

Ktoré ukazovatele herného výkonu sú rozhodujúce pre úspešnosť družstva v súťaži vo vrcholovom volejbale žien?

23. 01. 2018

Hľadanie príčin úspešnosti družstva v zápase, resp. v súťaži je jednou z dôležitých úloh trénera. Výsledky analýz môžu trénerom slúžiť na objektivizáciu prípadne korekciu obsahu tréningového procesu, v príprave koncepcie hry svojho družstva a v príprave na zápas. Jednou z možností ako skúmať túto problematiku je hľadanie vzťahov medzi umiestnením družstva v súťaži a získanými štatistickými údajmi (ukazovateľmi) z programu Data Volley.

Volejbalové cvičenia od Wilhelma de Ruitera

17. 01. 2018

Holandský tréner Wilhelm de Ruiter pripravil už 4. vydanie volejbalových cvičení. Jeho publikáciu preložila do českého jazyka Líba Nedbalová. Volejbalovým trénerom ponúkame v tomto príspevku možnosť, objednať si DVD alebo ako materiál v digitálnej podobe, ktorého obsahom sú volejbalové cvičenia Holanďana.

Ako postupovať pri tréningu herných kombinácií

29. 12. 2017

Obsahom príspevku je stručná analýza základných postupov, ktoré by mal tréner dodržiavať pri tréningu herných kombinácií (HK).

FTVŠ plánuje otvoriť všeobecnú časť vzdelávania trénerov 2. a 3. stupňa

27. 10. 2017

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Charakteristika a význam minivolejbalu

12. 10. 2017

Minivolejbal charakterizujeme ako variant šestkového volejbalu, ktorý je určený predovšetkým deťom stredného, čiastočne aj mladšieho a staršieho školského veku, ale využiť sa dá u všetkých začiatočníkov. História minivolejbalu úzko súvisí s volejbalom. O tom, kedy naozaj minivolejbal vznikol, sa dá polemizovať.

Štatistická analýza herného výkonu družstiev mužov na ME

17. 09. 2017

V stredu 13.9. sa uskutočnil v aule bratislavskej FTVŠ UK licenčný seminár trénerov volejbalu pre licencie A a B+. Na našej webovej stránke uvedieme postupne všetky prednesené prednášky. Na úvod začíname analýzou ME 2017 mužov z pohľadu hernej štatistiky.

V stredu licenčný seminár pre získanie licencie A a B+

11. 09. 2017

Opäť dávame do pozornosti pre trénerov žiadajúcich licenciu A a B+ termín a program licenčného seminára, ktorý sa uskutoční v stredu 13.9. v Bratislave v aule FTVŠ UK, nábr. arm. gen. L. Svobodu 9.

Aktuálne termíny školení na jeseň 2017

15. 08. 2017

Oznamujeme, že všeobecnú časť školenia trénerov na všetkých stupňoch zabezpečuje FTVŠ UK v Bratislave. Aktuálne termíny školení na jeseň 2017:

Zmena termínu licenčného semináru v Trenčíne

15. 08. 2017

Na žiadosť viacerých mládežníckych trénerov sme zmenili termín licenčného semináru pre získanie licencie B a C zo 16. 9. 2017 na nový termín 15. 9. 2017 (piatok).


generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYZLATY BAZANT
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELBRUSNIANKA
  • reklamní partneriKV REZACPONT ATAKRona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #