SVF marketing, s.r.o.

je marketingovou spolučnosťou Slovenskej volejbalovej federácie. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N159/96, Nz 159/96 dňa 25.11.1996, v zmylse §§ 56 - 75 a § 105 a násl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základné informácie o SVF marketing, s.r.o.:

Názov: SVF marketing, s.r.o.
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
Deň vzniku: 12. februára 1997, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13933/B
IČO: 35 709 766
DIČ: 2020227440
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. účtu: 6348146112/0200
IBAN: SK71 0200 0000 0063 4814 6112

Predmet podnikania (činnosti)

1. prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov, rozhodcov, organizovanie tel. kurzov a činnosť športových inštruktorov volejbalu,

2. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii,

3. usporiadanie športových podujatí,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

Štatutárny orgán: konateľ: Mgr. Marek Rojko

Prokúra: Mgr. Adriána Marčeková

Spoločníci: Slovenská volejbalová federácia

Dokumenty:

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR