Sekretariát

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Ing. Ľubor Halanda - prezident SVF
tel: +421 903 452 456
e-mail: halanda[at]svf.sk

Mgr. Tomáš Singer - viceprezident SVF
tel: +421 903 452 459
e-mail: singer[at]svf.sk


Katarína Palkovič

Katarína Palkovič - administratívny pracovník
tel: + 421 901 770 729
e-mail: sekretariat[at]svf.sk

Športový a medzinárodný úsek

Marek Prokeš

Mgr. Marek Prokeš - športový riaditeľ
tel: +421 903 728 770
e-mail: prokes[at]svf.sk

Jozef Mihalco

Bc. Jozef Mihalco - koordinátor úseku mládeže
tel: +421 911 427 222
e-mail: mihalco[at]svf.sk

Michaela Cibulová

Mgr. Michaela Cibulová;- koordinátorka úseku beachvolejbalu
tel: +421 911 333 394
e-mail: cibulova[at]svf.sk

Mikuláš Ortutay

PaedDr. Mikuláš Ortutay - koordinátor COP
tel: +421 905 893 094
e-mail: ortutay@svf.sk

Súťažný  úsek

Ľubo Stražay - súťažný riaditeľ
tel: +421 911 515 918
e-mail: strazay[at]svf.sk

Ekonomický úsek

Mgr. Ingrid Bukovská - vedúca ekonomického úseku
tel: +421 
e-mail: bukovska[at]svf.sk

Mediálny úsek

Filip Hudec - tlačový manažér
tel: +421 911 728 321
e-mail: hudec[at]svf.skSekretariát SVF vykonáva služby pre združené subjekty SVF. Zabezpečuje a koordinuje činnosť a spoločné úlohy jednotlivých orgánov a subjektov pri plnení spoločných úloh. Administratívne, organizačne a metodicky zabezpečuje činnosť odborných a poradných orgánov SVF. Vytvára materiálne, technické a športové podmienky pre volejbalovú reprezentáciu SR.

Ďalšie úlohy:

 • zabezpečuje, v spolupráci s príslušnými orgánmi SVF, podklady na rokovanie konferencie, SR, podieľa sa na spracovaní základných noriem, predpisov a vnútorných smerníc potrebných pre činnosť SVF
 • spolupracuje s príslušnými asociáciami a odbornými komisiami
 • spolupracuje s FIVB, CEV, ako aj ostatnými národnými volejbalovými federáciami, najmä pri rozvíjaní medzinárodných kontaktov a organizovaní medzinárodných podujatí
 • spolupracuje s SOV, SZTK, KŠZ, ako aj ostatnými federáciami jednotlivých športových odvetví zodpovedá spoločne s príslušnými odbornými orgánmi SVF za organizačné a administratívne riadenie súťaží a podujatí
 • v spolupráci s asociáciami a odbornými komisiami organizačne zabezpečuje školenia a doškoľovanie funkcionárov SVF a za týmto účelom spolupracuje s vybranými centrami a inštitúciami, vypracováva podklady na zostavenie rozpočtu SVF
 • zabezpečuje propagáciu a popularizáciu volejbalu v SR a v zahraničí
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
  • reklamní partneriHUCKSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNStrength Institute
  • reklamní partneriRona Sport Art
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
  • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #