Sekretariát

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Bc. Martin Kraščenič, MBA, LLM - prezident SVF
e-mail: prezident[at]svf.sk

Mgr. Tomáš Singer - zastupujúci generálny sekretár a poverený riadením sekretariátu SVF
tel: +421 903 452 459
e-mail: singer[at]svf.sk


Mgr. Miroslava Španitzová - asistentka prezidenta SVF a zast. generálneho sekretára
tel: + 421 901 770 729
e-mail: sekretariat[at]svf.sk

Technický a medzinárodný úsek

Marek Prokeš

Mgr. Marek Prokeš - technický riaditeľ
tel: +421 903 728 770
e-mail: prokes[at]svf.sk

Športový úsek

Marek Rojko

Mgr. Marek Rojko - športový riaditeľ
tel: +421 948 220 950
e-mail: rojko[at]svf.sk

Jozef Mihalco

Bc. Jozef Mihalco - projektový manažér
tel: +421 911 427 222
e-mail: mihalco[at]svf.sk

Martin Májek

Mgr. Martin Májek- koordinátor mládeže
tel: +421 917 601 199
e-mail: majek[at]svf.sk

Jana Jányová

Jana Jányová - koordinátorka pre beachvolejbal a snowvolejbal
tel: ‎+421 907 870 707
e-mail: janyova[at]svf.sk

Súťažný  úsek

Ľubo Stražay - súťažný riaditeľ
tel: +421 911 515 918
e-mail: strazay[at]svf.sk

Ekonomický úsek

Mgr. Ingrid Bukovská - vedúca ekonomického úseku
tel: +421 
e-mail: bukovska[at]svf.sk

Mediálny úsek

Filip Hudec - manažér pre marketing a médiá
tel: +421 911 728 321
e-mail: hudec[at]svf.sk

Mgr. Juraj Karpiel - mediálny manažér
tel: +421 917 600 199
e-mail: karpiel[at]svf.skSekretariát SVF je výkonným administratívnym útvarom, ktorý zabezpečuje a koordinuje činnosť a spoločné úlohy jednotlivých orgánov SVF. Administratívne, organizačne a metodicky zabezpečuje činnosť odborných a poradných orgánov SVF. Vytvára materiálne, technické a športové podmienky pre volejbalovú reprezentáciu a talentovanú mládež. Spolupracuje s klubmi na rozvoji volejbalu na Slovensku.

Ďalšie úlohy:

 • zabezpečuje v spolupráci s príslušnými orgánmi SVF podklady na rokovanie konferencie, Správnej rady, podieľa sa na spracovaní základných noriem, predpisov a vnútorných smerníc potrebných pre činnosť SVF
 • spolupracuje s odbornými radami a komisiami a vytvára im administratívnu podporu a podmienky pre činnosť
 • spolupracuje s FIVB, CEV, ako aj ostatnými národnými volejbalovými federáciami, najmä pri rozvíjaní medzinárodných kontaktov a organizovaní medzinárodných podujatí
 • spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), ako aj ostatnými športovými federáciami a zväzmi jednotlivých športových odvetví, zodpovedá spoločne s príslušnými odbornými orgánmi SVF za organizačné a administratívne riadenie súťaží a podujatí
 • v spolupráci s asociáciami a odbornými radami a komisiami organizačne zabezpečuje školenia a doškoľovanie funkcionárov, trénerov a rozhodcov SVF a za týmto účelom spolupracuje s vybranými centrami a inštitúciami
 • vypracúva podklady na zostavenie rozpočtu SVF
 • zabezpečuje propagáciu a popularizáciu volejbalu na Slovensku
Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
 • reklamní partneri HUDOSKV REZACRonaATAK
 • reklamní partneri KERKOSAND
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

 • #