Sekretariát

Sídlo: Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava
E-mail: sekretariat@svf.sk
URL: www.svf.sk

Mgr. Marek Rojko - prezident SVF
e-mail: rojko@svf.sk

Miroslava Horňak-Španitzová

Mgr. Miroslava Horňák Španitzová - vedúca kancelárie prezidenta SVF
tel: +421 901 770 729
e-mail: sekretariat[at]svf.sk

Technický a medzinárodný úsek

Marek Prokeš

Mgr. Marek Prokeš - technický riaditeľ
tel: +421 903 728 770
e-mail: prokes[at]svf.sk

Športový úsek

Martin Májek

Mgr. Martin Májek - športový riaditeľ
tel: +421 917 601 199
e-mail: majek@svf.sk

Adam Kocian

Bc. Adam Kocian - koordinátor reprezentácií SR
tel: +421 905 580 609
e-mail: kocian[at]svf.sk

Jozef Mihalco

Bc. Jozef Mihalco - projektový manažér
tel: +421 911 427 222
e-mail: mihalco[at]svf.sk

Michaela Cibulova

Mgr. Michaela Cibulová - manažérka pre beachvolejbal a snowvolejbal
tel: +421 903 456 739
e-mail: cibulova@svf.sk

Filip Moravčík

Mgr. Filip Moravčík - manažér súťaží
tel: +421 911 333 394
e-mail: moravcik@svf.sk

Ekonomický úsek

Mgr. Ingrid Bukovská - vedúca ekonomického úseku
e-mail: bukovska[at]svf.sk

Mediálny úsek

Mgr. Tomáš Štulajter - mediálny manažér
tel: +421 905 893 094
e-mail: stulajter[at]svf.sk

Marketingový úsek

Jana Jányová

Jana Jányová - marketingová manažérka
tel: +421 907 870 707
e-mail: janyova[at]svf.sk

Sekretariát SVF je výkonným administratívnym útvarom, ktorý zabezpečuje a koordinuje činnosť a spoločné úlohy jednotlivých orgánov SVF. Administratívne, organizačne a metodicky zabezpečuje činnosť odborných a poradných orgánov SVF. Vytvára materiálne, technické a športové podmienky pre volejbalovú reprezentáciu a talentovanú mládež. Spolupracuje s klubmi na rozvoji volejbalu na Slovensku.

Ďalšie úlohy:

- zabezpečuje v spolupráci s príslušnými orgánmi SVF podklady na rokovanie konferencie, Správnej rady, podieľa sa na spracovaní základných noriem, predpisov a vnútorných smerníc potrebných pre činnosť SVF

- spolupracuje s odbornými radami a komisiami a vytvára im administratívnu podporu a podmienky pre činnosť

- spolupracuje s FIVB, CEV, ako aj ostatnými národnými volejbalovými federáciami, najmä pri rozvíjaní medzinárodných kontaktov a organizovaní medzinárodných podujatí

- spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), ako aj ostatnými športovými federáciami a zväzmi jednotlivých športových odvetví, zodpovedá spoločne s príslušnými odbornými orgánmi SVF za organizačné a administratívne riadenie súťaží a podujatí

- v spolupráci s asociáciami a odbornými radami a komisiami organizačne zabezpečuje školenia a doškoľovanie funkcionárov, trénerov a rozhodcov SVF a za týmto účelom spolupracuje s vybranými centrami a inštitúciami

- vypracúva podklady na zostavenie rozpočtu SVF

- zabezpečuje propagáciu a popularizáciu volejbalu na Slovensku

  

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR