Kontrolór

  

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Vestenická

Kontakt: 

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Tel.: 0905 169 024

E-mail: kontrolor@svf.sk

  

Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SVF a je najvyšším kontrolným  orgánom športovej organizácie. Výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí SVF a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym dôsledkom pre SVF a členov SVF. Jeho úlohy a právomoci popisujú Stanovy SVF, článok 45 a Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe §12 - §14.

  

Dokumenty

- Odporúčanie kontrolóra SVF (30. 4. 2018)

- Odporúčania kontrolóra SVF (18. 2. 2019)

  

Informácie o:

- Ekonomike v športe nájdete TU

- Dobrovoľníctve v športe nájdete TU

- Verejnom obstarávaní nájdete TU

- Ochrane osobných údajov nájdete TU

- Charitatívnej reklame nájdete TU

- Príspevku zamestnávateľa na šport nájdete TU

- Školeniach kontrolórov nájdete TU

  

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR