Exekutíva

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Ing. Ľubor Halanda, prezident SVF
Tel.: 02 49249 212, 0903 452456
Fax: 02 39 105 067
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Ľubor Halanda

Ing. Ľubor Halanda - predseda Exektívy SVF (prezident SFV)

Tomáš Singer

Mgr. Tomáš Singer - člen Exekutívy - (viceprezident SFV)

Marek Prokeš

Mgr. Marek Prokeš - člen Exekutívy - (športový riaditeľ SVF)

Ingrid Bukovská

Ingrid Bukovská - člen Exekutívy - (ekonomický sekretár SVF)

Ľubo Stražay


Ľubo Stražay - člen Exekutívy (súťažný riaditeľ SVF)

Josef Mihalco

Josef Mihalco - člen Exekutívy (koordinátor mládeže SVF)


Exekutíva SVF je výkonným orgánom SVF. Exekutíva SVF koordinuje spoluprácu medzi klubmi, asociáciami, odbornými komisiami a radami, metodicky riadi KV SVF. Exekutíva realizuje svoju činnosť prostredníctvom sekretariátu SVF, ktorý tvoria ďalší pracovníci SVF s vymedzenými právomocami v zmysle Organizačného poriadku SVF.

Za činnosť Exekutívy SVF zodpovedá Prezident SVF, ktorý riadi prácu jej členov.

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #