Dozorná rada

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Ing. Tatiana Vestenická - predseda DR

Ing. Róbert Pullman - podpredseda DR

Členovia DR

Mgr. Imrich Olejník

JUDr. Štefan Baláž

Martin Vadrna

Dozorná rada je nezávislým orgánom kontroly činnosti SVF a jeho orgánov. Predsedu DR (kontrolóra) a podpredsedu DR volí Konferencia SVF. Ostatných členov DR volí, na návrh Kontrolóra, Správna rada SVF. Pôsobnosť , úlohy a právomoci DR popisujú Stanovy SVF, článok 46.

Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SVF a je najvyšším kontrolným  orgánom športovej organizácie. Výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí SVF a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym dôsledkom pre SVF a členov SVF. Jeho úlohy a právomoci popisujú Stanovy SVF, článok 45.

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #