Dozorná rada

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Ing. Tatiana Vestenická - predseda DR

Ing. Róbert Pullman - podpredseda DR

Členovia DR

Mgr. Imrich Olejník

JUDr. Štefan Baláž

Martin Vadrna

Dozorná rada je nezávislým orgánom kontroly činnosti SVF a jeho orgánov. Predsedu DR (kontrolóra) a podpredsedu DR volí Konferencia SVF. Ostatných členov DR volí, na návrh Kontrolóra, Správna rada SVF. Pôsobnosť , úlohy a právomoci DR popisujú Stanovy SVF, článok 46.

Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SVF a je najvyšším kontrolným  orgánom športovej organizácie. Výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí SVF a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym dôsledkom pre SVF a členov SVF. Jeho úlohy a právomoci popisujú Stanovy SVF, článok 45.

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
  • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
  • reklamní partneri KERKOSANDATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #