Dozorná rada

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: kontrolor@svf.sk
URL: www.svf.sk

Ing. Tatiana Vestenická - predseda DR (kontrolor@svf.sk, 0905 169 024)

Ing. Róbert Pullman - podpredseda DR

   

Členovia DR:

Mgr. Imrich Olejník

JUDr. Štefan Baláž

Martin Vadrna

   

Dozorná rada (DR) je nezávislým orgánom kontroly činnosti SVF a jeho orgánov. Predsedu DR (kontrolóra) a podpredsedu DR volí Konferencia SVF. Ostatných členov DR volí, na návrh Kontrolóra, Správna rada SVF. Pôsobnosť , úlohy a právomoci DR popisujú Stanovy SVF, článok 46 a Štatút DR SVF platný od 13. 2. 2019.

____________________________________________________

Štatút Dozornej rady

____________________________________________________

Zápisnice z Dozornej rady

____________________________________________________

   

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR