Dozorná rada

Adresa: Ľudovít Holec, SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 49249 212-4, 02 49249 284-5
Fax: +421 2 39 105 067
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Ľudovít Holec

Dr. Ľudovít Holec - predseda DR

Pavol Gurega

Ing. Pavol Gurega - člen DR

Jozef Benčo

Ing. Jozef Benčo - člen RD

František Lipták

Ing. František Lipták - člen RD

Michal Suchánek

Ing. Michal Suchánek - člen DRDozorná rada je nezávislý orgán volený konferenciou SVF. Za svoju činnosť zodpovedá výlučne konferencii. Skladá sa z predsedu a štyroch členov. Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky.

Úlohou Dozornej rady je sledovať plnenie uznesení, dodržiavanie stanov, smerníc a predpisov SVF, kontrolovať hospodárenie SVF a preverovať podnety, sťažnosti a odvolania kolektívov a jednotlivcov proti rozhodnutiu odvolacích orgánov formou mimoriadnej revízie. V prípade žiadosti o mimoriadnu revíziu je jej rozhodnutie konečné.

Bookmark and Share

generálny partner

 • TIPOS

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAGSOV TIPOS
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUMSPP
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
 • reklamní partneriHUCKSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNCOLOSSEO
 • reklamní partneriStrength InstituteRona Sport Art
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
 • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #