Dozorná rada

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Ing. Tatiana Vestenická - predseda DR

Ing. Róbert Pullman - podpredseda DR

Členovia DR

Mgr. Imrich Olejník

JUDr. Štefan Baláž

Martin Vadrna

Dozorná rada je nezávislý orgán volený konferenciou SVF. Za svoju činnosť zodpovedá výlučne konferencii. Skladá sa z predsedu a štyroch členov. Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky.

Úlohou Dozornej rady je sledovať plnenie uznesení, dodržiavanie stanov, smerníc a predpisov SVF, kontrolovať hospodárenie SVF a preverovať podnety, sťažnosti a odvolania kolektívov a jednotlivcov proti rozhodnutiu odvolacích orgánov formou mimoriadnej revízie. V prípade žiadosti o mimoriadnu revíziu je jej rozhodnutie konečné.

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #