Arbitrážna komisia

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: JUDr. Peter Reisz
E-mail: arbitraz@svf.sk
URL: www.svf.sk

JUDr. Peter Reisz – predseda
JUDr. Ing. Miroslav Chlípala Phd. - podpredseda
 

Arbitrážna komisia SVF je nezávislym rozhodovacím orgánom SVF, ktorý rozhoduje samostatne, nezávisle nasledovne:

 • ako prvostupňový orgán o všetkých podaniach, nárokoch a povinnostiach členov SVF vo vzťahu k SVF a jej funkcionárom,
 • ako prvostupňový orgán o všetkých sťažnostiach a sporoch medzi hráčmi (hráčkami) a príslušnými volejbalovými klubmi a trénermi, ktoré sa týkajú najmä finančných nárokov, vyplývajúcich z hráčskych a trénerskych zmlúv, stanovenia výšky výchovného medzi materským klubom a hráčom, nie však u zmluvných hráčov v zmysle Prestupového poriadku volejbalu SVF a realizácie prestupu resp. hosťovania hráčov v súlade s internými predpismi SVF
 • ako prvostupňový odvolací orgán o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ostatných orgánov, rád a komisií SVF,
 • mimo rozhodovacej činnosti vykonáva záväzný výklad všetkých predpisov, smerníc a stanov SVF

____________________________________________________

Štatút Arbitrážnej komisie

____________________________________________________

Rozhodnutia Arbitrážnej komisie

____________________________________________________

   

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR