Arbitrážna komisia

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Mgr. Andrej Vlk
Tel.: 02 49249 212-4
Fax: +421 2 39 105 067
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Mgr. Andrej Vlk – predseda
JUDr. Branislav Duffala – člen
JUDr. Peter Repák – člen
 

Arbitrážna komisia SVF je nezávislym rozhodovacím orgánom SVF, ktorý rozhoduje samostatne, nezávisle nasledovne:

 • ako prvostupňový orgán o všetkých podaniach, nárokoch a povinnostiach členov SVF vo vzťahu k SVF a jej funkcionárom,
 • ako prvostupňový orgán o všetkých sťažnostiach a sporoch medzi hráčmi (hráčkami) a príslušnými volejbalovými klubmi a trénermi, ktoré sa týkajú najmä finančných nárokov, vyplývajúcich z hráčskych a trénerskych zmlúv, stanovenia výšky výchovného medzi materským klubom a hráčom, nie však u zmluvných hráčov v zmysle Prestupového poriadku volejbalu SVF a realizácie prestupu resp. hosťovania hráčov v súlade s internými predpismi SVF
 • ako prvostupňový odvolací orgán o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ostatných orgánov, rád a komisií SVF,
 • mimo rozhodovacej činnosti vykonáva záväzný výklad všetkých predpisov, smerníc a stanov SVF
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #