Reprezentačná rada

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Mgr. Marek Rojko
Tel.:
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

1. Marek Rojko - predseda RR SVF /športový riaditeľ SVF/
2. Igor Prieložný /SR SVF/
3. Vladimír Přidal /ženský vrcholový volejbal/
4. Richard Vlkolinský /mužský vrcholový volejbal/
5. Martin Májek /mládežnícky volejbal/


Reprezentačná rada SVF je v systéme riadenia štátnej reprezentácie odborným poradným orgánom športového riaditeľa SVF, zodpovedného za činnosť reprezentácie SR.
Je vrcholným odborno-metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery v činnosti reprezentácie a jej zabezpečení.

Hlavné úlohy RR:

 • vypracováva a navrhuje systém získavania, zberu, analýzy a rozpracovania poznatkov z moderného volejbalového tréningu a hernej činnosti volejbalových družstiev, ako aj spôsoby a formy ich prenosu do činnosti reprezentačných družstiev a popredných volejbalových klubov v spolupráci s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku (RVTM)
 • hodnotí a analyzuje činnosť a výsledky jednotlivých reprezentačných družstiev a navrhuje závery pre činnosť v ďalšom období
 • navrhuje kandidátov na funkcie reprezentačných trénerov, na ich vymenovanie do funkcie ako aj k návrhu na odvolanie trénerov z funcie zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev, resp. zabezpečuje výberové konanie
 • navrhuje a prerokováva finančný rozpočet činnosti jednotlivých reprezentačných družstiev SR
 • prerokuváva a oponuje plány športovej prípravy jednotlivých reprezentačných družstiev
 • odporúča účasť reprezentačných družstiev SR na významných svetových a európskych podujatiach, ako i organizáciu významných podujatí na Slovensku
 • odporúča nominácie reprezentačných družstiev na základe návrhu zodpovedných reprezentačných trénerov v jednotlivých kategóriách na určité obdobie k schváleniu do Správnej rady SVF
 • nomináciu navrhuje pred každou dôležitou vrcholovou akciou RD, resp. blokom prípravy RD
 • koordinuje a kontroluje činnosť juniorských reprezentačných družstiev v zmysle schváleného projektu prípravy mládežníckych reprezentačných družstiev v rámci stredísk centralizovanej prípravy pri OŠG
 • komplexne rozpracováva základné zásady pre odborno-metodickú činnosť v práci s mládežníckymi reprezentačnými družstvami
 • spolupracuje so súťažným úsekom SVF v rámci koordinácie termínov domácich súťaží a termínov reprezentačných akcií
 • vyjadruje sa k navrhovaným kritériám výberu hráčov pre jednotlivé reprezentačné družstvá, systému pozorovania hráčov, vrátane hráčov pôsobiacich v zahraničí
Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
 • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
 • reklamní partneri KERKOSANDATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

 • #