Rada regionálneho volejbalu

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Alena Bieliková
Tel.: +421 911 655 619
E-mail: bielikova.alena@gmail.com
URL: www.svf.sk

Zloženie rady:

 • Alena Bieliková (predseda) - ObV Stred
 • Katarína Nemcová (člen) - ObV Bratislava
 • Michal Suchánek (člen) - ObV Západ
 • Milan Kundľa (člen) - ObV Východ

Hlavné úlohy Rady regionálneho volejbalu

1. Rada regionálneho volejbalu SVF (RRV) je odbornou radou SVF, zriadenou v zmysle stanov SVF.
2. RRV je oprávnená v spolupráci s orgánmi SVF zabezpečovať koordináciu činnosti oblastných výborov v zmysle rozhodnutí a uznesení orgánov SVF.
3. RRV koordinuje spoločný postup pri riadení súťaží SVF a pri práci s mládežou.

____________________________________________________

Štatút Rady regionálneho volejbalu

____________________________________________________Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR