Rada pre vzdelávanie trénerov a metodiku

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt:
Tel.: +421 905 399 453
Fax: +421
E-mail: pridal@fsport.uniba.sk 
URL: www.svf.sk

Zloženie rady:


  • doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD - predseda RVTM
  • doc. PaedDr. Ľudmila Zapletalová, PhD - člen
  • Miroslav Palgut - člen
  • Bc. Ivan Hiadlovský - člen
  • Mgr. Eva Koseková - člen
  • Mgr. Ľubomír Paška - člen
  • Mgr. Peter Tholt - člen
Bookmark and Share

generálny partner

  • #

partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
  • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVStrength Institute
  • reklamní partneriRona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASR
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

  • #