Rada mládeže

Sídlo: SVF, Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava
Kontakt: Mgr. Martin Májek, športový riaditeľ SVF
Tel.: +421 917 601 199
E-mail: majek@svf.sk
URL: www.svf.sk

 • Martin Májek - predseda Rady mládeže (športový riaditeľ SVF)
 • Adam Kocian - koordinátor reprezentácií SVF
 • Dalibor Andrisík - zástupca CTM - koordinátor pre ženskú zložku
 • Juraj Tiňo - zástupca CTM - koordinátor pre mužskú zložku
 • Jozef Mihalco - zástupca školských súťaží - celoslovenský koordinátor
 • Ladislav Popeláš - regionálny odborník Oblasti Bratislava
 • Ľubomír Červeň - regionálny odborník Oblasti Západ
 • Alena Bieliková - regionálny odborník Oblasti Stred
 • Milan Kundľa - regionálny odborník Oblasti Východ
 • Michaela Cibulova - zástupca plážového volejbalu


Rada mládeže SVF je v systéme riadenia úseku talentovanej mládeže v rámci SVF odborným a poradným orgánom športového riaditeľa SVF.
Je vrcholným odborno-metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery SVF v práci s talentovanou mládežou.

Hlavné úlohy:

 • komplexne rozpracováva základné zásady pre odborno-metodickú činnosť v práci s talentovanou mládežou. Riadi, kontroluje a koordinuje činnosť ÚTM (CTM, ŠT, ŠŠS)
 • vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň mládežníckych oblastných súťaží (súťaže v kategórií žiakov, žiačok, kadetov a kadetiek) a mládežnícke súťaže juniorov a junioriek
 • prerokúva a oponuje plány športovej prípravy jednotlivých CTM
 • spolupracuje s Reprezentačnou radou SVF, napomáha pri tvorbe mládežníckych reprezentačných výberov a vyhľadávaní talentov
 • rozhoduje o umiestnení a pridelení jednotlivých ÚTM na základe stanovených kritérií 
 • spolupracuje s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku pri zavádzaní najnovších poznatkov do tréningovej praxe v zmysle jednotného systému športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže
 • stanovuje kritéria pre výber talentov do ÚTM a pre výbery talentov v oblastiach

____________________________________________________

Zápisnice z Rady mládeže

____________________________________________________

Štatút Rady mládeže

____________________________________________________

  

  

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR