Rada mládeže

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Jotef Mihalco, koordinátor mládeže
Tel.: +421 911 427222
Fax: +421
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

 • Josef Mihalco - Predseda rady mládeže (Koordinátor mládeže SVF)
 • Marek Prokeš  - Športový riaditeľ SVF
 • Michaela Cibulová - koordinár pre beachvolejbal
 • Eva Koseková - ŠŠK Bilíkova Bratislava, CTM - dievčenská zložka
 • Mikuláš Ortutay - koordinátor COP Trenčín a Nitra
 • Ľubomír Paška - VK Ekonóm SPU Nitra, CTM - chlapčenská zložka
 • Stanislav Demetrovič - VK Studienka, koordinátor školské projekty
 • Jaroslav Štrba - MVK Poltár, oblasť stred
 • Mária Andová - VK Ekonóm SPU Nitra, oblasť západ a Bratislava
 • Juraj Cahajla - VK Slávia Svidník, oblasť východ


Rada mládeže SVF je v systéme riadenia úseku talentovanej mládeže v rámci SVF odborným poradným orgánom koordinátora mládeže SVF.
Je vrcholným odborno-metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery SVF v práci s talentovanou mládežou.

Hlavné úlohy:

 • komplexne rozpracováva základné zásady pre odborno-metodickú činnosť v práci s talentovanou mládežou riadi, kontroluje a koordinuje činnosť ÚTM (CTM, ŠT, ŠŠS)
 • vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň mládežníckych oblastných súťaží (súťaže v kategórii žiakov, žiačok, kadetov a kadetiek) a mládežnícke súťaže juniorov a junioriek
 • prerokúva a oponuje plány športovej prípravy jednotlivých CTM
 • spolupracuje s reprezentačnou radou SVF, napomáha pri tvorbe mládežníckych reprezentačných výberov a vyhľadávaní talentov
 • rozhoduje o umiestnení a pridelení jednotlivých ÚTM na základe stanovených kritérií 
 • spolupracuje s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku (RVTM) pri zavádzaní najnovších poznatkov do tréningovej praxe v zmysle jednotného systému športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže
 • stanovuje kritéria pre výber talentov do ÚTM a pre výbery talentov v oblastiach
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #