Rada mládeže

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Mgr. Martin Májek, športový riaditeľ SVF
Tel.: +421 917 601 199
E-mail: majek@svf.sk
URL: www.svf.sk

 • Martin Májek - predseda Rady mládeže (športový riaditeľ SVF)
 • Dalibor Andrisík - zástupca CTM - koordinátor pre ženskú zložku
 • Ľubomír Paška - zástupca CTM - koordinátor pre mužskú zložku
 • Jozef Mihalco - zástupca školských súťaží - celoslovenský koordinátor
 • Ladislav Popeláš - regionálny odborník Oblasti Bratislava
 • Ľubomír Červeň - regionálny odborník Oblasti Západ
 • Alena Bieliková - regionálny odborník Oblasti Stred
 • Milan Kundľa - regionálny odborník Oblasti Východ
 • Michaela Cibulova - zástupca plážového volejbalu


Rada mládeže SVF je v systéme riadenia úseku talentovanej mládeže v rámci SVF odborným a poradným orgánom športového riaditeľa SVF.
Je vrcholným odborno-metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery SVF v práci s talentovanou mládežou.

Hlavné úlohy:

 • komplexne rozpracováva základné zásady pre odborno-metodickú činnosť v práci s talentovanou mládežou riadi, kontroluje a koordinuje činnosť ÚTM (CTM, ŠT, ŠŠS)
 • vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň mládežníckych oblastných súťaží (súťaže v kategórii žiakov, žiačok, kadetov a kadetiek) a mládežnícke súťaže juniorov a junioriek
 • prerokúva a oponuje plány športovej prípravy jednotlivých CTM
 • spolupracuje s reprezentačnou radou SVF, napomáha pri tvorbe mládežníckych reprezentačných výberov a vyhľadávaní talentov
 • rozhoduje o umiestnení a pridelení jednotlivých ÚTM na základe stanovených kritérií 
 • spolupracuje s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku (RVTM) pri zavádzaní najnovších poznatkov do tréningovej praxe v zmysle jednotného systému športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže
 • stanovuje kritéria pre výber talentov do ÚTM a pre výbery talentov v oblastiach

____________________________________________________

Štatút Rady mládeže

____________________________________________________

  

  

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
 • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
 • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
 • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
 • mediálni partneri SVF TVSPORT
 • mediálni partneriTASRSITA
 • mediálni partneri
 • podporujú nás

komunikačný partner

 • #