Rada mládeže

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Martin Májek, koordinátor mládeže
Tel.: +421 917 601 199
E-mail: majek@svf.sk
URL: www.svf.sk

 • Martin Májek - predseda rady mládeže (Koordinátor mládeže SVF)
 • Marek Rojko  - športový riaditeľ SVF
 • Michaela Cibulová - zástupca beachvolejbal
 • Dalibor Andrisík - zástupca CTM - koordinátor pre ženskú zložku
 • Ľubomír Paška - zástupca CTM - koordinátor pre mužskú zložku
 • Jozef Mihalco - zástupca školských súťaží - celoslovenský koordinátor
 • Ladislav Popeláš - regionálny odborník oblasti Bratislava
 • Michal Červenák - regionálny odborník oblasti západ
 • Alena Bieliková - regionálny odborník oblasti stred
 • Milan Kundľa - regionálny odborník oblasti východ


Rada mládeže SVF je v systéme riadenia úseku talentovanej mládeže v rámci SVF odborným poradným orgánom koordinátora mládeže SVF.
Je vrcholným odborno-metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery SVF v práci s talentovanou mládežou.

Hlavné úlohy:

komplexne rozpracováva základné zásady pre odborno-metodickú činnosť v práci s talentovanou mládežou riadi, kontroluje a koordinuje činnosť ÚTM (CTM, ŠT, ŠŠS)

 • vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň mládežníckych oblastných súťaží (súťaže v kategórii žiakov, žiačok, kadetov a kadetiek) a mládežnícke súťaže juniorov a junioriek
 • prerokúva a oponuje plány športovej prípravy jednotlivých CTM
 • spolupracuje s reprezentačnou radou SVF, napomáha pri tvorbe mládežníckych reprezentačných výberov a vyhľadávaní talentov
 • rozhoduje o umiestnení a pridelení jednotlivých ÚTM na základe stanovených kritérií 
 • spolupracuje s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku (RVTM) pri zavádzaní najnovších poznatkov do tréningovej praxe v zmysle jednotného systému športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže
 • stanovuje kritéria pre výber talentov do ÚTM a pre výbery talentov v oblastiach
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC Rona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #