Zdravotná komisia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: MUDr. Ján Berec
Tel.: 02 49249 284
Fax: +421 2 39 105 067
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • MUDr. Ján Berec - predseda
 • MUDr. Peter Sijka - člen
 • MUDr. Ján Kadlec - člen
 • MUDr. Igor Prekop - člen


Zdravotná komisia plní nasledujúce úlohy:

 • zabezpečuje a koordinuje zdravotnú starostlivosť o reprezentačné družstvá SR vo volejbale
 • zabezpečuje priamu účasť lekárov na vrcholových podujatiach s účasťou slovenských reprezentačných družstiev
 • zabezpečuje zdravotné zabezpečenie na vrcholových podujatiach organizovaných SVF v SR
 • vykonáva zdravotnú osvetu v súvislosti s úrazovou zábranou, starostlivosťou o
 • zdravie a regeneráciu hráčov, bojom proti dopingu
 • vykonáva prevenciu v súvislosti s používaním zakázaných prostriedkov v športe
 • zabezpečuje, prostredníctvom svojich členov a ďalších spolupracujúcich zdravotnických zariadení, starostlivosť o reprezentačné družstvá
 • vedie evidenciu úrazov u jednotlivých družstiev reprezentácie
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #