Súťažná komisia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Mgr. Filip Moravčík, manažér úseku súťaží SVF
tel.: 0911 333 394
E-mail: moravcik@svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Mgr. Filip Moravčík - manažér úseku súťaží SVF
 • Mgr. Ján Dančík - člen za mládežnícke kluby
 • Ing. Igor Schimpl - člen za AVR
 • Jaroslav Petrucha - člen za extraligu mužov
 • Stanislav Martinát - člen za extraligu žien


Súťažná komisia riadi súťaže v zmysle schválenej štruktúry SVF. Zodpovedá za dodržiavanie športovo-technických predpisov a dokumentov, ktoré sa týkajú súťaží SVF a stanovuje podmienky účasti družstiev v súťažiach, ktoré predkladá na schválenie SR SVF. Rozhoduje o všetkých okolnostiach súvisiacich s riadením súťaží a ich priebehom podľa schválených Športovo-technických dokumentov SVF. V spolupráci s ostatnými orgánmi navrhuje úpravy v Športovo-technických dokumentoch.


Ďalšie úlohy SK SVF:

 • príprava termínov športového kalendára súťaží SVF na príslušné obdobie a kontrola ich dodržiavania
 • v prípade porušenia predpisov a nariadení, vyvodzovať športovo-technické dôsledky
 • evidencia klubov, oddielov a hráčov v súťažiach SVF, ktoré riadi
 • tvorba sadzobníka pokút a trestov za účelom regulárnosti priebehu súťaží s ich uplatňovaním pri porušení športovo-technických predpisov
 • vydávanie Úradnej správy v zmysle Vykonávacích predpisov
 • všetky Športovo-technické dokumenty SVF a Vykonávacie predpisy predkladá na schválenie SR SVF
 • spolupráca s oblastnými výbormi SVF v športovo-technickej oblasti a riadenia súťaží SVF.
Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
 • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
 • reklamní partneri KERKOSANDATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

 • #