Komisia pre vyznamenania a ocenenia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Vladimír Kubo
E-mail: vlado.kubo@gmail.com
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Vladimír Kubo - predseda
 • Mgr. Dušan Mešár - člen
 • Ing. Vladimír Kovalík - člen
 • Zorislav Porubovič - člen
 • Ľudovít Holec - člen

Komisia plní nasledujúce úlohy:

 • na základe schválených kritérii pripravuje podklady a návrhy na ocenenie jednotlivcov, členov SVF, resp. iné fyzické osoby, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj volejbalu na Slovensku
 • vedie evidenciu udelených ocenení, vyznamenaní a čestných titulov
 • vypracúva a navrhuje kritéria, ktoré upravujú na základe schválenej smernice podmienky a spôsob pre udeľovaniejednotlivých druhov vyznamenaní
Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
 • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
 • reklamní partneri KERKOSANDATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

 • #