Komisia pre vyznamenania a ocenenia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Ing. Hubert Kríž
Tel.: 02 49249 284, 655
Fax: +421 2 39 105 067
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Ing. Hubert Kríž - predseda
 • Mgr. Dušan Mešár - člen
 • Ing. Vladimír Kovalík - člen
 • Zorislav Porubovič - člen

Komisia plní nasledujúce úlohy:

 • na základe schválených kritérii pripravuje podklady a návrhy na ocenenie jednotlivcov, členov SVF, resp. iné fyzické osoby, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj volejbalu na Slovensku
 • vedie evidenciu udelených ocenení, vyznamenaní a čestných titulov
 • vypracúva a navrhuje kritéria, ktoré upravujú na základe schválenej smernice podmienky a spôsob pre udeľovaniejednotlivých druhov vyznamenaní
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
  • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNStrength Institute
  • reklamní partneriRona Sport Art
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
  • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #