Dokumenty

Štatúty orgánov SVF

Športovo-technické a súťažné predpisy SVF

Pravidlá

Smernice

Ďalšie dokumenty

Ekonomické dokumenty SVF

Zápisy zo zasadnutí Správnej rady SVF
ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

Zápisy z hlasovania per rollam

Arbitrážna komisia SVF - rozhodnutia

Odvolacia komisia SVF - rozhodnutia

Disciplinárna komisia SVF - rozhodnutia

Komisia pre vyznamenania a ocenenie - zápisy

Údaje evidenčného charakteru

Športoví odborníci
Register právnických osôb
  Bookmark and Share

  generálny partner

  • #

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC RonaNope
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #