Všeobecné pokyny

 1. Súčasťou transferového konania je vyplnenie Žiadosti o udelenie transferu s uvedením pravdivých skutočností týkajúcich sa športovej kariéry hráča (na jej základe zaradenie hráča do výkonnostnej kategórie s príslušným poplatkom).
 2. Pre udelenie prvého medzinárodného transferu je potrebné okrem žiadosti dodať fotku v elektronickej podobe a kópiu pasu. Po odovzdaní žiadosti a fotky hráča, SVF vytvorí hráčovi v systéme FIVB na http://www.fivb.org/Vis2009/ hráčsky profil. Hráč na uvedenú emailovú adresu dostane vygenerované prihlasovacie údaje a heslo do systému, na základe ktorých môže transfer potvrdiť.
 3. Prijímajúca federácia na základe žiadosti klubu, v ktorom má hráč v nadchádzajúcej sezóne pôsobiť, požiada prostredníctvom elektronického systému o súhlas vysielajúcu federáciu (SVF). Vysielajúca federácia (SVF) potvrdí transfer v elektronickom systéme FIVB po vyplnení Žiadosti o udelenie medzinárodného transferu hráča a po úhrade stanovených poplatkov v zmysle transferových poplatkov.
 4. Ak klub nemá vytvorený profil v systéme FIVB, musí o vytvorenie požiadať materskú federáciu.


Transferové poplatky

s platnosťou od 18.4.2012

Výška transferových poplatkov je v súlade s platnou smernicou CEV. Maximálnu tabuľkovú hodnotu transferu je možné si vypočítať na stránke: http://transfers.cev.lu/ Vo výnimočnom prípade ak hráčovi vyjde nižší transferový poplatok podľa transferového prepočtu CEV ako je tabuľková hodnota SVF platí poplatok podľa prepočtu CEV.

MUŽI

Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
V. kateg. / 1. liga 3 000 2 000 1 750 1 000
V. kateg. / 2. liga 2 000 2 000 1 500 1 000
V. kateg. / 3. liga 100 2 000 0 0
IV. kateg. / 1. liga 2 500 1 750 1 000 750
IV. kateg. / 2. liga 1 500 1 750 750 500
IV. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
III. kateg. / 1. liga 2 000 1 750 750 500
III. kateg. / 2. liga 1 000 1 750 500 500
III. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
II. kateg. / 1. liga 1 500 1 750 100 500
I. kateg. / 1. liga 100 1 750 0 0

V prípade neospravedlnenej neúčasti nominovaného hráča v RD vypočíta sa maximálna tabuľková hodnota podľa medzinárodných pravidiel CEV pre výpočet výšky transferu. 

Transferové poplatky pre krajiny mimo Európy

Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
Mimo Európu           3 000 4 000 2 000 3 000

V prípade neospravedlnenej neúčasti nominovaného hráča v RD: 7 500 EUR

ŽENY

Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
V. kateg. / 1. liga 3 000 2 000 1 750 1 000
V. kateg. / 2. liga 2 000 2 000 1 500 1 000
V. kateg. / 3. liga 100 2 000 0 0
IV. kateg. / 1. liga 2 500 1 750 1 000 750
IV. kateg. / 2. liga 1 500 1 750 750 500
IV. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
III. kateg. / 1. liga 2 000 1 750 750 500
III. kateg. / 2. liga 1 000 1 750 500 500
III. kateg. / 3. liga 100 1 750 0 0
II. kateg. / 1. liga 1 500 1 750 100 500
I. kateg. / 1. liga 100 1 750 0 0

V prípade neospravedlnenej neúčasti nominovanej hráčky v RD vypočíta sa maximálna tabuľková hodnota podľa medzinárodných pravidiel CEV pre výpočet výšky transferu. 

Transferové poplatky pre krajiny mimo Európy

Kategória Hráč do 30 r.  Hráč RD do 30 r.  Hráč nad 30 r.  Hráč RD nad 30 r.
Mimo Európu           3 000 4 000 2 000 3 000

V prípade neospravedlnenej neúčasti nominovaného hráčky v RD: 7 500 EUR

Výnimka:

pre hráča do 23 rokov, v prípade ak sa jedná o transfer do Českej republiky a je to hráčov prvý transfer bude transferový poplatok znížený o 50 %. Znížený transfer platí na prvé 2 sezóny.


Úhrada transferových poplatkov:


Úhradu je možné zrealizovať osobne do pokladne SVF (p. Bukovská, tel.:+421 2 49249635)
Prevodom na účet SVF:
Slovak Volleyball Federation
Address: Junacka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia

Bank Account:

Vseobecna uverova banka (VUB)
Account n.: 1857503656/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK12 0200 0000 0018 5750 3656

Na stiahnutie:

Žiadosť o udelenie transferu - PDF
Žiadosť o udelenie transferu - WORD
Klasifikácia CEV podľa federácií - PDF
Všeobecné ustanovenia - WORD
Manuál FIVB k transferom 2015/2016 (NOVÉ!!)

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
  • reklamní partneriHUCKSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNStrength Institute
  • reklamní partneriRona Sport Art
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
  • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #