Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2022: 2 072 778 €

  

  
CEV  FIVB

                         

                         

                          Slovenská volejbalová federácia
                              Junácka 6, 832 80 Bratislava

                                  Korešpondenčná adresa:
                          Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

                                           SVF

                              Kontakty na sekretariát

 

© 2015 SVF

Dizajn a programovanie MILLENNIUM