Rozpočet TM

Rozpočet pre mládež na rok 2016

p.č.        Názov položky Rozpočet                 
1.  Mládežnícke reprezentačné družstvá + COP - chlapčenská zložka 17 941,00 EUR
2. Mládežnícke reprezentačné družstvá + COP - dievčenská zložka 14 679,00 EUR
3. Výbery do reprezentačných družstiev chlapci a dievčatá 5 150,50 EUR
4. Príspevok klubom za dodaných hráčov/čok do COP 2 146,10 EUR
5. Príspevok klubom za dodanie hráčov/čok do mládežníckych RD 1 716,80 EUR
6. Odmena trénerovi za výchovu hráča a dodanie do COP 1 287,60 EUR
7. CTM dotácia na činnosť chlapčenská zložka 25 182,20 EUR
8. CTM dotácia na činnosť dievčenská zložka 25 182,20 EUR
9. CTM materiálno technické zabezpečenie 3 083,50 EUR
10. CTM mzdy tréneri 49 336,60 EUR
11. ÚTM mzdy trénerov 51 392,30 EUR
12. ÚTM dotácia na činnosť 5 082,80 EUR
13. Plážový volejbal dotácia na činnosť 731,90 EUR
14. Plážový volejbal reprezentačné družstvá 2 073,80 EUR
15. Plážový volejbal rozvojé porojekty 1 260,50 EUR
16. Činnosť Rady mládeže SVF 700,00 EUR
17. Podpora RD chlapci 2001 a ml. (U17) 5 082,80 EUR
18. Podpora RD dievčatá 2002 a ml. (U16) 5 082,80 EUR
19. Podpora oblastných koordinátorov 4 066,00 EUR
20. Podpora mládežníckych finálových tuirnajov SR 5 015,00 EUR
21. Mimoriadna podpora chlapčenskej zložky 15 000,00 EUR
22. Činnosť Rady mládeže SVF 451,80 EUR
SPOLU 240 945,20 EUR
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
  • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
  • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFFPD
  • reklamní partneriHUCKSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
  • reklamní partneriJV AVMIZUNOHOLIDAY INNStrength Institute
  • reklamní partneriRona Sport Art
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres Pravda
  • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
  • mediálni partneriTASRBA NOVINYBIG MEDIAMEDIAS
  • mediálni partneriDIGI SPORTVOLLEY COUNTRY
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #