Informácie pre uchádzačky

Kritéria, ktoré musí spĺňať uchádzačka pre prijatie do COP a OŠG:

 • vyhovujúci zdravotný stav, umožňujúci systematickú športovú prípravu vrcholového športovca - volejbalistky,
 • vyhovujúce študijné výsledky na základnej škole, hodnotenie v jednotlivých predmetoch na polročnom a koncoročnom vysvedčení by nemalo byť horšie ako stupeň "dobrý", hodnotiace obdobie študijnych výsledkov je od piateho ročníka základnej školy,
 • somatické a motorické predpoklady zodpovedajúce požiadavkam pre volejbal, požadovaná úroveň predpokladov, je u žiakov diagnostikovaná za pomoci testovacej batérie počas talentovej skúšky.

Pri účasti na talentovej skúške je potrebné predložiť potvrdenie športového lekára o spôsobilosti žiaka absolvovať športovú prípravu z hľadiska jeho zdravotného a funkčného stavu. 

Obsahom talentovej skúšky sú:

 • somatické merania (výška, hmotnosť),
 • testy motorických a kondičných schopností,
 • psychologické testy.

Možnosti, ako sa môže uchádzač zúčastniť na talentovej skúške:

 • na základe vlastnej žiadosti v čase podávania prihlášok na stredné školy,
 • na základe pozvania zodpovedného trénera COP, resp. zástupcu Slovenskej volejbalovej federácie,
 • na základe odporúčania klubového trénera,
 • prestupom z reálneho gymnázia do športového gymnázia na podnet zodpovedného trénera COP, resp. zástupcu Slovenskej volejbalovej federácie, 
 • prestup je uchádzačovi umožnený riaditeľom športového gymnázia až na základe výsledkov dodatočne vykonanej talentovej skúšky.


V prípade, že máte záujem o viac detailnejších informácii o možnostiach štúdia v OŠG a o podmienkach v COP, Vám odporúčame osobne kontaktovať:

Športový úsek Slovenskej volejbalovej federácie

 • Mgr. Marek Rojko, športový riaditeľ SVF, email: rojko@svf.sk, tel.: 0948 220 950
 • Mgr. Martin Májek, koordinátor SVF pre mládež, email: majek@svf.sk, tel.: 0917 601 199

Zodpovedných trénerov v COP

 • Marek Maličký, asistent reprezentačného  trénera SR pre ročníky nar. 2000 a ml., email: malickysvk@gmail.com
 • Marek Hric, asistent reprezentačného  trénera SR pre ročníky nar. 2002 a ml., email: marek.hric9@gmail.com
 • Slavomír Huba, zodp. tréner pre ročníky nar. 2002 a ml., email: , tel.: 0917 117 580

Viac podrobnejších informácii o štúdiu a prijímacích pohovoroch tiež získate na webstránke Osemročného športového gynmázia Nitra

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR