COP Nitra

Centrum olympijskej prípravy SVF (COP) je strediskom zriadeným Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF), ktorého hlavným garantom je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt centralizovanej prípravy mládežníckych reprezentačných tímov vo volejbale vznikol už v r. 1996 a bol realizovaný najprv pri Osemročnom športovom gymnáziu v Bratislave (pre dievčatá) v rámci VK Vital Bratislava. V r. 2002 bolo COP presťahované do Nitry, kde pri Osemročnom športovom gymnáziu vznikol volejbalový klub COP Volley. COP zabezpečuje komplexnú športovú prípravu vrátane tréningového a súťažného procesu pre talentované hráčky. COP Volley ako volejbalový klub je občianským združením a neziskovou organizáciou, aktuálne registrovanou Ministerstvom vnútra SR zo dňa 26.9.2008, č. spisu: VVS/1-900/90-32595.


Činnosť COP je financovaná z nasledujúcich zdrojov:

 • dotácia z prostriedkov MŠ SR 
 • dotácia z prostriedkov SVF
 • členské príspevky
 • dotácia z mesta
 • príjmy z marketingu
 • servisná podpora prostredníctvom osemročného športového gymnázia


COP zabezpečuje a vykonáva:

 • plánovanie a riadenie vrcholovej športovej prípravy talentovanej mládeže
 • tréningový a súťažný proces
 • špeciálnu diagnostiku a výber talentov
 • komplexnú zdravotnú starostlivosť a regeneráciu
 • personálny manažment a tvorbu realizačných tímov
 • materiálno-technické vybavenie tímov
 • manažment a organizácia tréningových kempov, prípravných a súťažných stretnutí
 • finančný manažment a marketing


COP v spolupráci s OŠG Nitra ďalej zabezpečuje:

 • komplexný celodenný výchovno-vzdelávaci proces
 • štúdium gymnázialného typu ukončeným maturitnou skúškou
 • špeciálne upravený štúdijný program zladený so športovou prípravou mladých volejbalistiek
 • sociálne zabezpečenie vrátane ubytovania a stravovania


Hlavné ciele COP:

 • výchova a športová príprava reprezentantiek SR
 • kvalitná príprava na vrcholové medzinárodné mládežnícke podujatia (kvalifikácie a finálové turnaje ME, MS, EYOF)
 • dosiahnutie čo najkvalitnejších výsledkov na medzinárodnej úrovni
 • zabezpečenie čo najkvalitnejších podmienok pre vrcholovú športovú prípravu mládežníckych reprezentantiek
 • výchova kvalitných perspektívnych hráčok, ktoré sa uplatnia vo vrcholovom volejbale
 • výchova osobností, ktoré sa v budúcnosti dokážu bez problémov presadiť nielen vo vrcholovom športe, ale aj po ukončení aktívnej športovej činnosti
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #