COP Nitra

Centrum olympijskej prípravy SVF (COP) je strediskom zriadeným Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF) ako odborným garantom. Projekt centralizovanej prípravy vo volejbale vznikol už v r. 1996 a bol realizovaný najprv pri Osemročnom športovom gymnáziu v Bratislave (pre dievčatá) v rámci VK Vital Bratislava. V r. 2002 bolo COP presťahované do Nitry, kde pri Osemročnom športovom gymnáziu vznikol volejbalový klub COP Volley. COP zabezpečuje komplexnú športovú prípravu vrátane tréningového a súťažného procesu pre talentované hráčky. COP Volley ako volejbalový klub je občianským združením a neziskovou organizáciou, aktuálne registrovanou Ministerstvom vnútra SR zo dňa 26.9.2008, č. spisu: VVS/1-900/90-32595. V súčasnosti po transformácii ŠG na SŠŠ štartuje družstvo pod názvom ŠŠ Volejbal Nitra. Po 1.1.2016 je na základne zákona o športe potrebné zabezpečiť pre talentované hráčky v projekte aj zmluvné plnenie pre povinnosti zo zákona.

Činnosť COP volley je financovaná z nasledujúcich zdrojov:
•    dotácia z prostriedkov MŠ SR
•    dotácia z prostriedkov SVF
•    podpora prostredníctvom ŠSŠ Nitra

COP volley zabezpečuje a vykonáva:
•    plánovanie a riadenie vrcholovej športovej prípravy talentovanej mládeže
•    špecializovaný tréningový proces
•    diagnostiku a výber talentov
•    zdravotnú starostlivosť a regeneráciu
•    personálny manažment a tvorbu realizačných tímov na základe vzdelania a skúseností, ktoré sú základným kritériom pre trénerské zabezpečenie
•    materiálno-technické vybavenie tímov
•    manažment a organizácia tréningových kempov, prípravných a súťažných stretnutí

COP volley v spolupráci so ŠŠ Nitra ďalej zabezpečuje:
•    komplexný celodenný výchovno-vzdelávaci proces
•    štúdium v 3 odboroch a to ukončeným maturitnou skúškou
•    špeciálne upravený štúdijný program zladený so športovou prípravou mladých volejbalistiek
•    sociálne zabezpečenie vrátane ubytovania a stravovania

Hlavné ciele COP:
•    príprava hráčok pre vrcholový volejbal a seniorské kategórie a reprezentáciu
•    kvalitná príprava na vrcholové medzinárodné mládežnícke podujatia (kvalifikácie a finálové turnaje ME, MS, EYOF)
•    dosiahnutie čo najkvalitnejších výsledkov na medzinárodnej úrovni
•    zabezpečenie kvalitných podmienok pre vrcholovú športovú prípravu mládeže
•    zladenie športovej a vzdelávacej činnosti hráčok pre potreby zabezpečenia potrebného objemu tréningových hodín
•    pripraviť hráčky končiace po maturite pre potreby klubov doma a v zahraničí

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia športového materilálu Errea       Fourteen         Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR