Kalendár mládežníckych turnajov

Sezóna 2020

KATEGÓRIE U18 (roč. nar. 2003 a mladší) a U20 (roč. nar. 2001 a mladší)

Kvalifikačné turnaje U18 a U20:

BRATISLAVA
1. turnaj:
PETRŽALKA-DRAŽDIAK: 3. júla (U18 dievčatá, U20 dievčatá, U18 chlapci, U20 chlapci)
2. turnaj:
PETRŽALKA-DRAŽDIAK: 7. augusta (U18 dievčatá, U20 dievčatá, U18 chlapci, U20 chlapci)

ZÁPAD
1. turnaj:
NITRA: 22. júna (U18 chlapci), 23. júna (U20 chlapci)
SKALICA (zmena!): 6. júla (U18 dievčatá), 7. júla (U20 dievčatá)
2. turnaj:
SKALICA:
27. júla (U18 dievčatá), 28. júla (U20 dievčatá)
NITRA: 29. júla (U18 chlapci), 30. júla (U20 chlapci)

STRED
1. turnaj:
ZVOLEN: 13. júla (U18 dievčatá), 14. júla (U20 dievčatá), 15. júla (U18 chlapci), 16. júla (U20 chlapci)
2. turnaj:
ŽILINA: 10. augusta (U18 dievčatá, U18 chlapci), 11. augusta (U20 dievčatá, U20 chlapci)

VÝCHOD
1. turnaj:
STRÁŽSKE (zmena!): 8. júla (U18 dievčatá, U18 chlapci), 9. júla (U20 dievčatá, U20 chlapci)
2. turnaj:
PREŠOV (zmena!): 4. augusta (U18 dievčatá, U18 chlapci), 5. augusta (U20 dievčatá, U20 chlapci)

Finálový turnaj U18: 17. - 19. augusta na letnom kúpalisku v areáli BSC v Žiline
Finálový turnaj U20: 18. - 19. augusta na letnom kúpalisku v areáli BSC v Žiline
Pozn.: Na finálový turnaj postúpia z každej oblasti dvojice s najvyšším počtom bodov podľa rebríčka a počtu dvojíc v danej oblasti.

KATEGÓRIA U22 (roč. nar. 1999 a mladší)

Finálový turnaj: 24. - 27. augusta v Lieskovci pri Zvolene
Pozn.: Na finálový turnaj postúpia dvojice s najvyšším počtom bodov podľa ENTRY rebríčka 2020.


Sezóna 2019

Kalendár M-SR mládeže na rok 2019 v plánovacej forme

Sezóna 2018

ŽENY DO 18 ROKOV:

04. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Skalica
05. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
07. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
09. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Strážske 
11. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
16. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
17. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov, Mihaľov
19. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
25.-26.6.: Finálový turnaj – Žilina

MUŽI DO 18 ROKOV:

07. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
08. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
09. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Strážske
12. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
17. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov, Mihaľov
19. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
21. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
19. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Komárno
25.-26.6.: Finálový turnaj – Žilina

ŽENY DO 20 ROKOV:

06. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
07. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
09. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Strážske
12. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Skalica 
17. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Zloven
17. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov, Mihaľov
18. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
19. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
26. -27. 6.: Finálový turnaj – Žilina

MUŽI DO 20 ROKOV:

07. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
08. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
09. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Strážske
12. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
17. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov, Mihaľov
19. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
21. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
19. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Komárno
26.-27.6.: Finálový turnaj – Žilina

Sezóna 2017

ŽENY DO 20 ROKOV:

05. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
08. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
11. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
11. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov - ZMENA termínu na 10.6.
13. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Skalica
18. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske
20. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
22. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
28. -29. 6.: Finálový turnaj – Žilina

MUŽI DO 20 ROKOV:

08. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
11. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov - ZMENA termínu na 10.6.
13. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
14. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
18. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske
20. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
22. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
23. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Komárno
28.-29.6.: Finálový turnaj – Žilina

ŽENY DO 18 ROKOV:

06. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Skalica
08. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
10. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
11. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov - ZMENA termínu na 10.6.
12. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
17. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske
19. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
22. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
27.-28.6.: Finálový turnaj – Žilina

MUŽI DO 18 ROKOV:

08. 6.: 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
11. 6.: 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov - ZMENA termínu na 10.6.
13. 6.: 1. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
14. 6.: 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
17. 6.: 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske
20. 6.: 2. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
22. 6.: 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
23. 6.: 2. turnaj pre oblasť Západ – Komárno
27.-28.6.: Finálový turnaj – Žilina

Sezóna 2016

ŽENY DO 20 ROKOV:
30.5. - 1. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
1.6. - 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
7.6. - 2. turnaj pre oblasť Západ – Skalica
10.6. - 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
12.6. - 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov
14.6. - 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
19.6. 18.6. - 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske  !!! ZMENA !!!
19.6. - 2. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
21.-22.6. - Finálový turnaj – Žilina

MUŽI DO 20 ROKOV:
2.6. - 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
3.6. - 1. turnaj pre oblasť Západ – Komárno
10.6. - 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
12.6. - 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov
13.6. - 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
14.6. - 2. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
17.6. - 2. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
19.6. 18.6. - 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske  !!! ZMENA !!!
21.-22.6. - Finálový turnaj – Žilina

ŽENY DO 18 ROKOV:
31.5. - 1. turnaj pre oblasť Západ – Skalica
1.6. - 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
8.6. - 2. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
9.6. - 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
12.6. - 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov
14.6. - 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
18.6. - 2. turnaj pre oblasť Stred – Zvolen
19.6. 18.6. - 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske  !!! ZMENA !!!
20.-21.6. - Finálový turnaj – Žilina

MUŽI DO 18 ROKOV:
2.6. - 1. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
3.6. - 1. turnaj pre oblasť Západ – Komárno
9.6. - 1. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
12.6. - 1. turnaj pre oblasť Východ – Bardejov
13.6. - 2. turnaj pre oblasť Bratislava – Bratislava
14.6. - 2. turnaj pre oblasť Západ – Nitra
17.6. - 2. turnaj pre oblasť Stred – Žilina
19.6. 18.6. - 2. turnaj pre oblasť Východ – Strážske  !!! ZMENA !!!
20.-21.6. - Finálový turnaj – Žilina

Kalendár M-SR mládeže na rok 2016 v plánovacej forme

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #