Výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov mládeže

22. 05. 2019 - Marek Rojko, športový riaditeľ SVF

Športový úsek SVF vyhlasuje výberové konanie na zodpovedných trénerov RD U16 dievčat (roč. nar. 2006 a mladšie) a RD U17 chlapcov (roč. nar. 2005 a mladší).

Podmienky:

1. Minimálne vzdelanie II. stupňa s prihlásením na stupeň III.

2. Prax min. 5 rokov s danou kategóriou počas trénerskej kariéry

3. Schopnosť tímovej spolupráce a rozdelenia zodpovednosti za úlohy s členmi RT, pripravený návrh členov RT ku konzultácii so SVF

4. Aktívna komunikácia s trénermi a klubmi v hnutí

5. Adekvátne možnosti práce pri RD z hľadiska zladenia s inými pracovnými povinnosťami (program a náročnosť bude konzultovaná na výberovom konaní)

6. Súhlas klubu trénera s možnosťou pôsobenia pri RD danej kategórie

Uchádzači zašlú svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania na adresu rojko@svf.sk do termínu 24. 5. 2019. Prílohou žiadosti bude pracovný životopis, základný koncept práce s družstvom a zloženie realizačného tímu. Prípadné neformálne stretnutia si môžu adepti dohodnúť so športovým riaditeľom SVF Marekom Rojkom. Termín začiatku činnosti družstiev je august 2019.

Upozornenie: Uvedená pozícia je úväzková na základe počtu pracovných dní v kalendárnom roku a nezabezpečuje zamestnanecký pomer trénera. Súčasťou RT budú aj dvaja asistenti trénera.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriKERKOSANDSTRBSKE PRESSONope
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #