Testy rýchlosti zmeny smeru pohybu tela a agility vo volejbale

25. 01. 2019 - Ludmila ZAPLETALOVÁ, UK v BA, FTVŠ, Katedra športových hier

V útoku blokár slovenskej reprezentácie Šimon Krajčovič. FOTO: Radovan Stoklasa/SVF

V súčasnosti sa často v súvislosti s herným výkonom v športových hrách hovorí o agilite. Jej ponímanie prešlo podstatnou zmenou, ale nie je jednotné ani v súčasnosti. Neexistuje jednotne prijatá definícia. Pôvodne sa agilita definovala ako schopnosť rýchlo a presne zmeniť rýchlosť a smer pohybu tela, resp. schopnosť dynamicky zmeniť rýchlosť a spôsob pohybu tela. Definície obsahovali výrazy ako zmena smeru, zrýchlenie a spomalenie pohybu.

Postupne sa začala definovať ako schopnosť rýchlo a presne zmeniť rýchlosť a smer pohybu tela v závislosti od vysoko špecifického podnetu (Young a Farrow 2006). Začalo sa teda rozlišovať medzi reaktívnou agilitou spojenou s percepčnou a kognitívnou zložkou (s vnímaním, analýzou situácie a rozhodnutím sa o činnosti) a rýchlosťou zmeny smeru pohybu tela bez percepčnej a kognitívnej zložky. Na rozdiel od rýchlosti zmeny smeru pohybu tela, ktorý je vopred daný napr. testom, je  v prípade reaktívnej agility potrebná nielen analýza situácie ale aj anticipácia, t.j.  jej predvídanie a predvídanie jej vývoja. Napr. v športových hrách s kontaktom medzi súpermi, keď sa chce útočiaci hráč dostať do výhodnej pozície, zámerne spomalí, zmení smer pohybu a následne ho zrýchli, aby oklamal súpera (predvída jeho reakciu a vývoj situácie) (Young et al. 2015).

V posledných modeloch agility sa poukazuje aj na význam kondičnej zložky a v štruktúre agility sa uvádzajú faktory kognitívne, kondičné a technické. Do kognitívnych faktorov sa zahŕňajú faktory vnímania, predvídania, pamäti a rozhodovania sa, do kondičných predovšetkým bežecká rýchlosť a sila svalstva dolných končatín. Technické faktory sa týkajú techniky pohybu a zahŕňajú napr. spôsob pokladania chodidiel, prispôsobenie krokovej frekvencie pri zrýchlení alebo spomalení, naklonenie tela a pod. (Young et al. 2015; Zemková a Hamar 2015; Hojka et al. 2016).

Celý príspevok čítajte TU

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • generálny reklamný partner ME žien na SlovenskuSTRABAG
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAG
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #