Správa prezidenta SVF na XIV. Konferencii v Poprade

24. 06. 2019 - SVF

Prezident SVF Martin Kraščenič na XIV, Konferencii v Poprade. FOTO: Lukáš Jaseňák

Vážené dámy a páni,  delegáti konferencie, hostia a priatelia volejbalu!

Na úvod mojej správy o činnosti Slovenskej volejbalovej federácie vás chcem ubezpečiť, že sa budem striktne držať faktov, aby ste si urobili ucelený obraz o aktivitách, ktoré SVF pod mojim vedením zrealizovala za uplynulých 365 dní a aby ste mohli posúdiť a vyhodnotiť, do akej miery sa napĺňajú dlhodobé ciele a úlohy, ktoré som vám, delegátom konferencie, odprezentoval v rámci môjho programu, keď som sa pred 18 mesiacmi uchádzal o vašu dôveru. Ten zahŕňal osem ťažiskových tématických okruhov.

PO PRVÉ: ORGANIZÁCIA A RIADENIE SVF

Som rád, že od poslednej konferencie SVF v júni 2018 sa situácia na sekretariáte SVF personálne i funkčne stabilizovala. Momentálne má sekretariát 9 profesionálnych pracovníkov na plný úväzok a dvaja pracujú na polovičný úväzok. Od mája 2018 do februára 2019 som bol aj ja na základe zmluvy o výkone funkcie prezidenta súčasťou sekretariátu, pričom celý môj plat som posielal do nadácie na prerozdeľovanie vyše 20tis.€.

Nadácia podporila rôzne projekty vo volejbale aj v plážovom volejbale na základe žiadosti či už jednotlivcov alebo klubov s prihliadnutím na sociálny a športový rozmer viacerých žiadostí. Od 14.2.2019 som sa však musel vzdať tejto myšlienky, na základe neustálych osobných útokov zo strany niektorých členov Správnej rady a účelovému spochybňovaniu môjho zámeru.

Za veľmi významnú a pozitívnu zmenu považujem tú, ktorá sa udiala na úseku štátnej reprezentácie a na úseku mládeže, keď sekretariát SVF posilnili skúsení pracovníci Marek Rojko do funkcie športový riaditeľ a Martin Májek do funkcie koordinátor úseku mládeže. Som presvedčený, že volejbalové hnutie pocítilo nové a efektívne prvky riadenia v týchto kľúčových sekciách pre náš šport.

S tým súvisela ďalšia zmena, a to je vytvorenie oddelenia pre rozvojové projekty, cez ktoré sa riadi a zabezpečuje projektová činnosť SVF. Oddelenie pod vedením Jozefa Mihalca úzko spolupracuje s Oblastnými výbormi SVF prostredníctvom oblastných koordinátorov, koordinuje projekty v minivolejbale a prehadzovanej na základných školách.

Rovnako sa už dlhodobo pripravuje medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus Plus pod priamym dohľadom rozvojového oddelenia CEV, do ktorého sú zapojené ďalšie tri volejbalové federácie a dve renomované univerzity v Kolíne a Ankare. Projekt je zameraný na inklúziu školského a klubového volejbalu a spúšťame ho už od 1.1.2020. Uspeli sme s našim projektom aj na FIVB, prostredníctvom ktorého sme získali špeciálny volejbalový povrch GERFLOR určený na outdoorové aktivity a projekty mládeže.

Mojou ďalšou prioritou bolo zlepšenie komunikácie, aj preto sme úsek komunikácie a marketingu SVF posilnili o ďalšieho profesionálneho pracovníka. Verím, že zmena je aj v tejto oblasti veľmi badateľná.

Od samého začiatku bolo našim zámerom oddeliť v rámci sekretariátu prácu športovú, odbornú a vzdelávaciu od tej, ktorá súvisí so športovo-technickým a materiálnym zabezpečením a celkovou logistikou či už vlastného chodu sekretariátu alebo množstva organizovaných podujatí a súťaží. Myslím, že sa nám to podarilo, aj preto zvládame pokryť oveľa viac a efektívnejšie väčšie množstvo našich aktivít .....

Do budúcna však nevylučujem ďalšie posilnenie niektorých našich úsekov, čo úzko súvisí so stále zväčšujúcim sa rozsahom našej činnosti a každoročne zvyšujúcim sa rozpočtom SVF. Chcel by som ešte spomenúť - čo sa týka financovania, ktoré je hnacím motorom rozvoja nášho športu, že len za posledné 3 roky, od roku 2016 do r. 2018 sa zvýšil celkový objem financií v rámci rozpočtu SVF o viac ako 47% a čo sa týka príjmov z marketingu je nárast viac ako 230%! Ďalším dôležitým príkladom je porovnanie si našich investovaných financií do podpory mládeže, kde je nárast len za posledné tri roky o viac ako 70%. A to je viac ako nádejné číslo.

Samozrejme si uvedomujem, že je prioritné zabezpečiť čo najviac finančných zdrojov pre potreby SVF a po druhé: tieto zdroje efektívne a čo najhospodárnejšie využiť v prospech slovenského volejbalu. K tomu však už máme špecializované tímy, expertov a odborné orgány, ktorým dôverujem a verím, že našli tú správnu cestu pre naše strategické a koncepčné zámery.

REPREZENTÁCIA

Ďalším z dôležitých bodov môjho programu bola štátna reprezentácia. V mojej správe nie je priestor na to, aby som detailne analyzoval dosiahnuté výsledky, o nich ste veľmi podrobne informovaní kontinuálne a celoročne prostredníctvom našej internej komunikácie, či cez webovú stránku alebo naše sociálne siete. Veľmi podrobne sú zaznamenané všetky výsledky v našej Výročnej správe za rok 2018. Chcel by som však vyjadriť svoju spokojnosť s tým, že sa nášmu reprezentačnému družstvu mužov už po 10. raz podarilo opäť prebojovať na majstrovstvá Európy 2019. Tentokrát aj so ženským tímom. Keďže budeme historicky premiérovo organizovať ME na Slovensku, tak sme sa dlhodobo zaradili medzi najúspešnejšie kolektívne športy na Slovensku.

Treba si však uvedomiť, že dosiahnuté výsledky reprezentácie cez postavenie v svetovom rebríčku FIVB, či už mládeže alebo aj dospelých, na 60% ovplyvňujú naše štátne finančné dotácie. Takto je nastavený systém štátnej podpory a nám nezostáva nič iné len sa prispôsobiť nastaveným kritériám. Preto strategicky sa do budúcna musíme zamerať na súťaže, ktoré priamo ovplyvňujú naše postavenie v týchto renkingoch.

Jedným zo strategických rozhodnutí ešte bývalého vedenia SVF bolo zorganizovať na Slovensku majstrovstvá Európy žien. Ja som sa k tejto myšlienke pripojil a pri mojom zvolení som sľúbil vám, delegátom, že tento najväčší projekt v doterajšej histórii dotiahneme po organizačnej, produkčnej, spoločenskej i športovej stránke do úspešného konca.

V priebehu roka a pol máme za sebou päť zasadnutí organizačných výborov, jeden z nich sme organizovali aj my na Slovensku. Čaká nás ešte posledný v júli v Ankare. Naším prvoradým zámerom je osloviť celú našu volejbalovú rodinu, aby prišla fandiť v čo najväčšom počte na Zimný štadión O. Nepelu nášmu tímu, ale máme záujem osloviť aj športovú verejnosť, ktorá nenavštevuje pravidelne volejbalové zápasy. Chceme ich prilákať pútavým sprievodným programom, ktorý vytvoríme v spolupráci s absolútnou svetovou špičkou v oblasti produkcie športového entertainmentu (zábavy). Už teraz vieme garantovať, že na takejto úrovni sme nič podobné v doterajšej histórii slovenského volejbalu neorganizovali a ani nevideli.

O to viac ma mrzí, že od samotného začiatku bol tento šampionát spochybňovaný piatimi členmi Správnej rady SVF, ktorí sa s týmto projektom nestotožnili, spochybňovali jeho financovanie, partnerov, schopnosť organizácie a vyvrcholilo to až do podnetu, priamo od členov Správnej rady kontrolórke SVF voči mojej osobe, za prekročenie právomoci pri podpise zmluvy s CEV.

Od samého začiatku som netajil rozhodnutie prevziať záväzok bývalého vedenia SVF, keď na základe platnej prihlášky SVF bolo Slovensko ešte pred volebnou konferenciou vybrané a potvrdené ako štvrtý úspešný organizátor ME na zasadnutí Správnej rady CEV, dňa 16. novembra 2017 v Moskve. Takmer mesiac pred mojím zvolením. Keďže som následne podpísal zmluvu spoločne s ďalšími troma federáciami a organizátormi ME aj s CEV, kde hodnota práv CEV za organizáciu bola vo výške 300.000€. To prevyšuje moju právomoc do sumy 200.000€, ale autor podnetu p. Dubovec a s ním ďalší 4 členovia SR nezohľadnili ani to, že súčasťou ME je spätná podpora CEV pre každého organizátora vo výške 100.000€. Namiesto toho, aby jednoduchým hlasovaním odsúhlasila Správna rada organizáciu ME, ako aj potvrdili zmluvu s CEV, ak mali s tým niektorí členovia Správnej rady nejaký problém, tak smeroval podnet ku kontrolórke SVF a následne od nej išiel podnet až k hlavnému kontrolórovi športu p. Fisterovej.

Spochybňovaním právoplatnosti organizácie ME, z vlastných radov, si robíme hanbu nielen na Ministerstve školstva, ale aj v sídle CEV, kde máme naozaj nadštandardné vzťahy a dôveru. Navyše sa mi v tejto súvislosti niektorí členovia Správnej rady vyhrážali medializáciou, trestnými oznámeniami ako aj možnosťou zastavenia finančných zdrojov plynúcich z Ministerstva školstva pre volejbal. Verím, že celá táto kauza bude veľmi rýchlo doriešená bez akejkoľvek ujmy a v prípade potreby, aj za pomoci vás, delegátov konferencie.

A k tejto téme ešte niečo osobné  - na základe klamlivých a zavádzajúcich informácií, ktoré vyšli na nemenovanom konšpiračnom webe, zaujímavé, že práve v predvečer konferencie:  Nemám ružové okuliare a preto mi je jasné, že keď sa robí niečo dobré, prospešné, natrafíte aj na neprajníkov, ktorí sa neštítia použiť čokoľvek a zneužiť kohokoľvek na pošpinenie. Ale mňa to nezastaví, pre slovenský volejbal odvádzam maximum a nech každý zhodnotí, čo sa spravilo až na konci, vo finále.

Som presvedčený, že volejbalové Slovensko šampionát chce, teší sa naň a nezastaví ho ani svojvôľa štyroch ľudí, ktorí majú pocit, že reprezentujú celé hnutie a môžu dovoliť všetko..

LIGOVÉ SÚŤAŽE A PODPORA KLUBOV

Ďalšou z mojich priorít bola finančná a materiálna pomoc pre kluby. Ako som už spomínal, navýšenie marketingových zdrojov v priebehu posledných troch rokov nám umožnilo podporiť extraligu mužov aj žien vo výške viac ako 100.000€ ročne. Zabezpečil som v priebehu posledných dvoch extraligových sezón fixný príspevok vo výške 2000€ ročne na každý extraligový klub ako marketingovú podporu a rovnako si kluby rozdelili ročne ďalších 46.000€ na odmenách za umiestnenie v Extralige a Slovenskom pohári.

Ďalšie investície som zabezpečil cez materiálovú podporu ako napr. kontrakt so spoločnosťou Mikasa na takmer 1800 lôpt ročne, každoročne volejbalové siete pre extraligové tímy, zapožičanie športovo-technického materiálu ako rozhodcovské stoličky s obalmi, obaly na stĺpy atď. Investovali sme nemalé prostriedky do zápasových technológií ako štatistický softvér a elektronický zápis. Som veľmi rád, že od budúcej sezóny budeme môcť využívať ďalšiu technologickú vymoženosť dnešnej doby, a to video-Challenge systém, ktorý plánujeme využívať okrem významných medzinárodných podujatí aj pre vybrané stretnutia v našich domácich súťažiach - Finále Slovenského pohára, TV zápasy a prípadne aj rozhodujúce zápasy vo finále Extraligy. Mojím ďalším cieľom je skvalitniť streaming z extraligových zápasov, čo v krátkej dobe predpokladám aj zdarne dotiahneme, tak aby to nebolo pre kluby ani finančne a ani technicky náročné. Finalizujeme zmluvu s partnermi, ktorý by komplexne vybavili naše haly potrebným materiálom pre kvalitný stream aj so softvérom.

Na záver k tejto téme by som chcel podotknúť, že si uvedomujem náročnosť, v akých podmienkach naše kluby pracujú. Sám som prišiel z tejto sféry ako bývalý majiteľ klubu, takže dôverne poznám klubovú problematiku aké je zložité denno-denne zabezpečiť chod klubu. Z tohto dôvodu som vyvinul maximálne úsilie, aby som pomohol každému klubu, ktorý o to požiadal. Mal som množstvo stretnutí na úrovni majiteľov klubov a ich podporovateľov, sponzorov, ako aj s primátormi, predstaviteľmi regionálnej samosprávy, županmi všade tam, kde pôsobia naše kluby. Myslím, že vo viacerých prípadoch sme došli k spoločnému a vzájomne prospešnému riešeniu. Okrem stretnutí s prezidentmi klubov som sa stretol s vedením mesta či primátormi Prievidze, Žiliny, Humenného, Svidníka, Košíc, Nového mesta nad Váhom, Nitry, Bratislavy, Popradu keď bola potrebná intervencia pri črtajúcich sa problémoch s podporou na Myjave, neodmietol som ani tú. Rokoval som so zástupcami VÚC v Trenčíne, Nitre a v Bratislave.

MLÁDEŽ

Ďalšou dôležitou súčasťou môjho programu bola mládež, na ktorej stoja naše budúce úspechy. Ako som spomínal, nárast finančných zdrojov do podpory mládeže v kluboch je evidentný. V žiadnom prípade netvrdím, že podpora je dostatočná, ale ak udržíme tento stúpajúci trend, verím, že výsledky sa nám čoskoro dostavia. Som rád, že väčšina klubov sa osobne zapojila do odbornej diskusie, akým spôsobom nastaviť novú koncepciu mládeže, ako nastaviť kritéria pre výber útvarov talentovanej mládeže a aký by mal byť obsah športovej prípravy týchto centier. Myslím, že v tomto smere odviedli veľmi dobrú prácu naše odborné orgány a ľudia, ktorí v nich pôsobia. Teší ma tiež, že sme rozšírili podporu okrem COP a CTM aj pre novovzniknuté TSMky. Postupne zvyšujeme aj našu podporu do trénerských kádrov, čo bolo jedným z mojich hlavných cieľov pri nástupe funkcie.

MARKETING A MÉDIA

Marketing a média považujem za kľúčovú oblasť, ktorá súvisí s trvalým udržiavaním záujmu i športovej verejnosti o náš šport. Podieľa sa významnou mierou na raste našej popularity, ako aj možnosťami finančnej podpory. Mojim cieľom v tejto oblasti sú tri piliere: reprezentácia v nadväznosti na organizáciu významných medzinárodných podujatí, ďalej Extraliga + Slovenský pohár a Plážový volejbal. Myslím, že sami najlepšie viete vyhodnotiť, či a aký pokrok ste v tejto oblasti zaznamenali. O navýšení zdrojov v marketingu som už hovoril, ale dôležitá je najmä ich dlhodobá stabilizácia, ktorá je závislá na našich partneroch.

Pred mojim nástupom do funkcie uzavrela Slovenská volejbalová federácia spoločne so SVM strategické partnerstvo s Media Fresh, s.r.o. Zmluva, ktorá trvá do r.2020, garantuje v priebehu 2 a pol roka príjem z marketingu vo výške 900.000€. Toľko peňazí slovenský volejbal nikdy v histórii nemal.

Sme na dobrej ceste k prezentácii volejbalu na TV obrazovkách. Kým v minulom roku sme sa mohli spoľahnúť len na vlastnú výrobu internetových prenosov z našej ligy cez SVF.TV a zápasy kvalifikácie ME mužov boli odvysielané na DIGI TV, v tomto roku sa javí ako kľúčové naše partnerstvo s RTVS. RTVS už odvysielala v priamych prenosoch 6 stretnutí Zlatej EL mužov a žien, odvysiela všetky zápasy slovenských tímov z programu ME mužov a žien, čo je ďalších minimálne 10 stretnutí.

ROZVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE, PODPORA REGIÓNOV

Nemožno nespomenúť vo svojej správe rozvoj členskej základne a podporu regiónov. Avizoval som podporu z našich zväzových zdrojov na činnosť Oblastných výborov SVF ako aj na činnosť oblastných koordinátorov. V tomto duchu pokračujeme, verím, že sa výrazne zlepšila aj prostredníctvom týchto oblastných koordinátorov vzájomná komunikácia medzi oblasťami a centrálou a oživili sa aktivity na regionálnej úrovni.

Myslím, že vo viacerých oblastiach sa naštartovala aj podpora priama klubov na regionálnej úrovni a podpora nových projektov. Z rozvojom členskej základne úzko súvisí aj pravidelný garantovaný ročný príspevok na všetky mládežnícke družstvá, ktoré štartujú v súťažiach riadených pod SVF resp. v oblastiach. Tento príspevok z roka na rok rastie aj napriek stále pribúdajúcemu množstvu prihlásených družstiev do súťaží.

MATERIÁLNO-TECHNICKÁ PODPORA, INFRAŠTRUKTÚRA

Za veľmi dôležitú agendu považujem športovú infraštruktúru. Takmer všetky moje doterajšie rokovania na úrovni štátnych orgánov, ako aj s vedením Slovenského olympijského a športového výboru viedli práve k tejto problematike. V tomto úsilí sme sa spojili s Basketbalom a Hádzanou s cieľom získať garanciu pre dlhodobú investičnú podporu na výstavbu a rekonštrukciu športových hál. Výsledkom je prísľub, že v krátkom čase bude na naše spoločné projekty uvoľnených niekoľko mil. EUR do r. 2020. Za volejbal sme stanovili naše priority a to sústrediť sa na dve najväčšie mestá na Slovensku a to sú Bratislava a Košice, kde je situácia viac ako zlá. Následne zadefinujeme podporu menším mestám, v ktorých je dlhodobo rozvíjaný ten ktorý šport na vysokej úrovni či z pohľadu účasti v najvyššej ligovej súťaži alebo s potenciálom vytvorenia mládežníckeho centra talentovanej mládeže. K tejto téme by som sa ešte rád vyjadril v samostatnom bode rokovania.

Z hľadiská ďalších menších investícii je pre dôležité, že sme v minulom roku zakúpili ďalšie 9-miestne transportné vozidlo zn. FORD, ďalej sme investovali do nákupu špičkového fyzioterapeutického prístroja, ktorý je k dispozícii pre naše reprezentačné tímy. V tomto roku sme zakúpili najnovší ChallengeSystem – Video Check od talianskeho DataProjectu, ktorý musíme povinne použiť na majstrovstvách Európy žien. Taktiež sme zabezpečili ďalší nový volejbalový už trojfarebný povrch GERFLOR s významným partnerským vstupom GERFLORU. Ďalší málo používaný povrch sme zrekonštruovali na trojfarebný, a tak dnes SVF je už vlastníkom 3 povrchov GERFLOR, čo do budúcna môže významne zjednodušiť celkovú logistiku zabezpečenia vrcholových podujatí SVF.

Stále sa nám nedarí doriešiť našu investíciu 130.000€ do nafukovacej športovej haly, ktorá je vo vlastníctve SVF už od r. 2015. V dlhodobom prenájme ju má žilinský klub p. Holienčíka, ale doteraz ešte nebola postavená a neslúži tak dohodnutému účelu. V najbližšej dobe budeme nútení prijať zásadné opatrenia na to, aby sme nafukovaciu športovú halu sprevádzkovali, a už od najbližšej sezóny slúžila svojmu účelu. Na základe vykonanej osobnej kontroly p. Vestenickej je hala v neporušenom stave zložená v sklade u p. Holienčíka.

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Nie všetky priority z môjho volebného programu sa podarilo dostatočne a efektívne napĺňať. Platí to predovšetkým o plážovom volejbale, a teda presnejšie o úseku plážového volejbalu. Napriek vytvoreným podmienkam, finančným či materiálnym zo strany SVF sa nepodarilo naštartovať mládežnícke centrá, ktoré nevykazujú žiadnu činnosť. Pritom plážový volejbal disponuje takými finančnými prostriedkami ako doteraz nemal k dispozícii. Pokrivkáva aj členská základňa, okrem elitnej ženskej dvojice Štrbová - Dubovcová, chýba elitný mužský tandém. Z toho vyplýva absencia celkovej koncepcie a stratégie rozvoja tohto športu, ktorý sa v okolitých krajinách a v celom svete teší obrovskej popularite a marketingovej priazni. Preto apelujem na úsek plážového volejbalu, aby prijal zásadné opatrenia v čo najkratšom čase, lebo beachvolejbalový vlak nenávratne ujde. Hovorím to preto, lebo plážový volejbal je mojou srdcovkou.

Vážení delegáti konferencie, dámy a páni, vážení hostia,

Tímová práca, spolupráca a hlavne dôvera je základom úspechu každej práce. Malo by to platiť aj o Slovenskej volejbalovej federácii, ale ako iste ste si všimli, takto to u nás nefunguje. A to treba povedať na plné ústa.

Obštrukcie, intrigy, nenaplnené ambície sú hlavným pracovným motorom a nástrojom ľudí, ktorí sa doteraz nezmierili s tým, že už je dávno po voľbách a ich plán nevyšiel. Je to ich problém, volejbalové hnutie musí isť ďalej. V tomto prípade vôbec nejde o Kraščeniča, ale o to, že niektorí samozvanci svojimi aktivitami ohrozujú dobré meno volejbalu, spoluprácu  s Ministerstvom školstva, štátnymi organizáciami, ohrozujú financovanie a prísun dotácii, poškodzujú dobré meno volejbalu, našej federácie vo vzťahu k CEV a FIVB, ale i k slovenskej volejbalovej verejnosti.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČ MIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORKERKOSAND
  • reklamní partneriSTRBSKE PRESSO HUDOSKV REZAC
  • reklamní partneri RonaATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #