SOV sa zmenil na SOŠV a zastreší športové hnutie. Kraščenič: Je to historický okamih pre celé Slovensko

07. 12. 2018 - TASR + SVF

V strede Martin Kraščenič, prezident SVF. FOTO: Ján Súkup, olympic.sk

Slovenský olympijský výbor (SOV) sa pretransformoval na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia. Piatkové 55. valné zhromaždenie schválilo návrh Stanov vrátane zmeny názvu na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), ako aj novú symboliku.

Do radov členských subjektov bude možné prijať aj všetky slovenské zväzy neolympijských športov, ktoré sa doteraz nemohli stať členmi. SOV už dosiaľ združoval veľkú väčšinu z dovedna 68 uznaných slovenských športových zväzov. "V našej práci sa nezmenilo až tak veľa, nerozdeľovali sme zväzy na veľké a malé, na olympijské a neolympijské. Budeme pokračovať v tom, čo robíme, s väčším mandátom a silnejším hlasom voči ostatným. Táto zmena sa bude aplikovať v praxi, dôvera sa bude testovať a bude sa na nej pracovať," zdôraznil prezident SOŠV Anton Siekel.

"Olympijské a športové hnutie v Slovenskej republike tvoria národné športové zväzy, ktorých športy sú zaradené do programu hier olympiády a zimných olympijských hier, národné športové zväzy, ktorých strešné medzinárodné federácie sú uznané MOV a ktorých športy nie sú zaradené v programe olympijských hier, ďalšie národné športové zväzy uznané MŠVVaŠ SR, a členovia všetkých vyššie uvedených zväzov, členovia komisia športovcov SOŠV, členovia MOV v Slovenskej republike, významné osobnosti športu, olympijské kluby, ďalšie zložky SOŠV a ďalšie športové, kultúrne alebo výchovno-vzdelávacie organizácie a inštitúcie, ktoré sa dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského a športového hnutia," znie bod 11 Článku I - Základné ustanovenia v Stanovách SOŠV.

V súčasnosti figuruje mimo strešnej organizácie pätnásť uznaných športových zväzov (americký futbal, boccia a boule lyonnaise, bridž, dráhový golf, kickbox, korfbal, kulturistika, fitnes a silový trojboj, letecké športy, motocyklový šport, muay thai, pétanque, psie záprahy, rybolovná technika, skialpinizmus, šípky), takisto pätnásť neuznaných športových zväzov (aikido, bandy hokej, go, hokejbal, jiu-jitsu, kendo, kolky, nohejbal, malý futbal, pretláčanie rukou, rádioamatérstvo, sambo, športová kynológia, sumo, športové modelárstvo) a uznaná národná športová organizácia Klub slovenských turistov.

Valné zhromaždenie sa premiérovo nekonalo v Bratislave, uskutočnilo sa v Šamoríne-Čilistove. Právo hlasovať na 55. VZ malo 78 členov SOV, ktorí disponovali dovedna 114 hlasmi. Na VZ sa zúčastnil aj prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič, ako aj člen VV SOV a Čestný prezident SVF Ľubor Halanda. Na schválenie sa vyžadovala dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov. Zo 60 prítomných členov (spolu 91 hlasov) bolo za 57 (86), zdržali sa Slovenský futbalový zväz, Slovenský tenisový zväz a Klub športových redaktorov SSN (spolu 5 hlasov).

Prezident SVF Martin Kraščenič vyjadril nadšenie nad transformáciou SOV. "Aké mám pocity? Veľká radosť a až mierna eufória z toho čo sa dosiahlo! Dvadsaťpäť rokov sme nevedeli nájsť k sebe cestu a každý si išiel tou svojou, vlastnou. Dnes sme potvrdili že keď pôjdeme tou istou cestou tak budeme v jednote silnejší! Všetky športy, ktoré sa tu dnes nachádzajú sa stali súčasťou jednej organizácie a tá môže mať obrovský vplyv nielen na spoločnosť ale aj smerom k inštitúciám ale aj dovnútra k jednotlivým svojim členom, organizáciám, asociáciám, federáciám, združeniam, zväzom, univerzitám, spolkom, jednotlivcoch a športovcov… Je to historický okamih pre celé Slovensko," povedal prvý muž slovenského volejbalu a dodal: "V súčinnosti so všetkými ostatnými federáciami a športmi po niekoľkoročnom úsilí to dnes vyvrcholilo schválením zastrešujúcej organizácie športu. Slovenský volejbal je tradičnou a pevnou súčasťou SOV a patríme medzi stabilné športové organizácie na Slovensku od prvého dňa v mojej funkcií som sa snažil presadzovať myšlienku strešnej organizácie celého športu. Primárne samozrejme v prospech nášho Volejbalu, ale principiálne v prospech celého športu. Rovnaké problémy, s akými sa stretávame v našom športe totiž trápia aj mnohé iné zväzy a federácie. Spoločným tlakom na vytvorenie jednotnej koncepcie rozvoja mládeže na ministerstvo školstva a športu by sa mohla podariť zásadná zmena. Rovnako aj nedoriešená otázka kapitoly financovania zákona o športe atď. Tento systém fungovania, ktorý zastreší všetky športy na Slovensku, tu dlhodobo fungoval pod hlavičkou Č STV, ale po roztrieštení na drobné organizácie si tie silnejšie dokázali prelobovať svoje záujmy a tie slabšie zostávali v úzadí. Túto rolu by teraz mala prevziať táto organizácia a plošne pre všetkých rovnomerne presadzovať spoločný záujem. Čaká nás ešte spoločne veľa práce, ale toto bol prvý krok k tomu aby sme sa pohli smerom k ďalším plánom. Veľmi sa teším a držím palce novej organizácii," dodal M. Kraščenič.Po prípadných pripomienkach Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na januárovom zasadnutí exekutívy bude úplné znenie ratifikované na 56. valnom zhromaždení SOŠV, platnosť a účinnosť nadobúda prijatím uznesenia na 55. VZ SOV o schválení nového znenia stanov. "Pristupoval som dnešnému dňu s pokorou, ale aj sebadôverou. Nie je náhoda, že sme to zavŕšili podľa môjho názoru úspešne. Ďakujem za prejav dôvery v projekt, ktorý sme pripravili zodpovedne, aby sa dnešný deň zapísal do novodobej histórie slovenského športu ako významný míľnik. Prvý krok sme spravili dnes, verím, že keď raz niekto bude hodnotiť našu prácu, spomenie si na 7. decembra ako na deň, keď sa začalo niečo nové a aspoň také úspešné, ako my hodnotíme históriu, ktorú sme mali možnosť vnímať," povedal Siekel.

Národný olympijský výbor ako strešná organizácia športového hnutia nie je novinka, Slovensko sa touto cestou vydalo ako 35. krajina v Európe. "Najväčšia inšpirácia, ktorá v nás rezonovala už mnohé roky, bol Nemecký olympijský a športový výbor. Po určitej krízovej situácii v riadení športu v období 2000 až 2006 došlo k spojeniu Nemeckej konfederácie športu a Nemeckého olympijského výboru. V roku 2006 vznikol spoločný výbor, celý proces aj jeho vyústenie do spoločného celku boli naša hlavná inšpirácia," dodal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba pre TASR.

Ku zmene došlo po 25 rokoch existencie SOV, k novým stanovám a názvu pribudol aj nový emblém. Ide o štátny znak SR, pod ktorým sa nachádza päť olympijských kruhov.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • generálny reklamný partner ME žien na SlovenskuSTRABAG
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAG
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #