Školenia trénerov 2018

16. 04. 2018 - doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD. - predseda TMK

Trénersko - metodická komisia (TMK) organizuje v tomto roku dve školenia trénerov:

Školenie trénerov 1. stupňa – špecializácia
28. – 30.9. v Nitre

Orientačná cena je 120 EUR. Maximálny počet frekventantov je 24.

Školenie trénerov 2. stupňa – špecializácia

1.časť: 1.-3.6. v Poltári

2. časť : 22. – 24.6. v Poltári

Orientačná cena je 200 EUR. Maximálny počet frekventantov je 15.

Na obidve školenia sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí ešte neabsolvovali všeobecnú časť školenia v Trénerskej akadémii na FTVŠ UK v Bratislave.

Pri vyššom počte záujemcov budú uprednostnení uchádzači, ktorí majú ukončenú všeobecnú časť, resp. sa skôr prihlásili.

Upozorňujeme trénerov, ktorí majú len 1. kvalifikačný stupeň a chcú viesť družstvá, kde sa vyžaduje 2. kvalifikačný stupeň (prví tréneri v 1. lige mužov a žien, 1. ligy juniorov a junioriek, M SR kadetov a kadetiek, asistenti u extraligových družstiev), nezískajú B licenciu a nebudú môcť viesť uvádzané družstvá!

Školenia začínajú vždy o 14,00 v piatok a zvyknú končiť v nedeľu približne do 16,00.

V obidvoch prípadoch výučba prebieha v telocvični (aktívna účasť) i v učebni.

Prihlášky zasielajte s uvedením typu školenia a Vašim menom na e-mailovú adresu: pridal@svf.sk alebo pridal@fsport.uniba.sk

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC Rona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #