Rukoväť trénera volejbalových prípraviek

16. 06. 2019 - Vladimír Přidal – predseda TMK SVF

Pri zvyšovaní hernej výkonnosti musí tréner rešpektovať vekové zákonitosti a osobitosti vývoja organizmu a osobnosti. V praxi to predovšetkým znamená, že:

- v príprave dominuje všestranná a všeobecná príprava,

- celoročná príprava ma skôr charakter celoročného prípravného obdobia, kde postupne učíme zverencov ďalším a ďalším zručnostiam pri neustálom opakovaní už nacvičovaných,

- objem zvyšujeme postupne, v nadväznosti na postupné zvyšovanie intenzity a zložitosti zaťaženia,

- minimalizujeme riziká poškodenia zdravia urýchľovaním výkonnostného rastu,

- dbáme na zosúladenia športovej prípravy a školy,

- základnou charakteristikou vedenia TJ v tejto etape je hravosť, súťaživosť a komplexný účinok používaných prostriedkov,

- dôležitú úlohu zohráva výchovná práca ako navykať deti na prácu v kolektíve, asertivitu a lojalitu, navykanie na pravidelnú dochádzku na tréningy, rozvíjanie disciplinovanosti a vôľových vlastnosti, učiť deti dodržiavať pravidlá fair-play.

- dobrý vzťah hráča a trénera je základným predpokladom správneho rozvoja detí,

- pri tvorbe tréningov berieme v úvahu, že hlavnou motiváciou prečo deti športujú je zábava – kamarátstvo (patriť niekam, byť členom skupiny!

- súťaživosť (možnosť ukázať, v čom je dieťa dobré, pocit, že v niečom vyniká),

- zdôrazňujeme proces učenia a úsilia, ktoré hráči vložili do činnosti počas tréningov a zápasov,

- v tejto vekovej kategórii nemôžu byť deti Vami ani rodičmi tlačené do výhier ale hlavnou motiváciou pre nich musí byť samotná hra,

- nebojte sa deti pochváliť. Pochvala je veľmi efektívna forma motivácie a dobrý spôsob ako v deťoch budovať zdravé sebavedomie. Časté poukazovanie na chyby deprimuje deti a odrádza od učenia, čoho dôsledkom je nedostatok zanietenia a motivácie,

- umožnite im učiť sa z vlastných chýb,

- počas vedenia tréningov buďte trpezliví a oceňujte aj malé pokroky,

- zvoľte individuálny prístup ku každému, dôležitý je rešpekt, citlivosť na ich potreby,

- naučte sa svojich hráčov počúvať. Počúvanie hráčom ukazuje, či máte skutočne o nich záujem,

- komunikujte s rodičmi Vašich hráčov.

Podmienkou úspešného vedenia je ak radi pracujete s deťmi a baví Vás rozvíjať ich zručnosti, túto prácu milujete a vykonávate ju s plným zanietením. Len tréner, ktorý „horí“ dokáže „zapáliť“ aj deti v našom prípade pre volejbal.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #