Novým predsedom Oblastného výboru SVF Východ sa stal Milan Kundľa

11. 09. 2017 - Milan Kudľa, SVF

Foto z Konferencie ObV SVF Východ. FOTO: SVF

V zasadačke SSOŠ ELBA v Prešove sa v sobotu 9. septembra 2017 uskutočnilo zasadnutie volebnej konferencie Oblasti Východ Slovenskej volejbalovej federácie.

Delegáti konferencie sa zaoberali stavom Oblasti Východ SVF od ostatnej riadnej konferencie, ocenili dlhoročných funkcionárov pri príležitosti ich životných jubileí, zvolili nového predsedu Oblasti Východ SVF, členov výkonného výboru a delegátov na konferenciu SVF ktorá bude 3.12.2017 v Poprade.

Ocenenie prevzali: Pavel Šteliar 75rokov, Mgr. Mikuláš Vatľák 65 rokov, PaedDr.Peter Richman, 55 rokov, Peter Lakata 60 rokov.

PhDr. Igor Kredatus 55 rokov, Mgr. Ján Senko 50 rokov a PaedDr. Eugen Kudzej 50 rokov sa ospravedlnili z pracovných dúvodov a bude im ocenenie odovzdané pri inej príležitosti v klube. Ocenenia odovzdali Viceprezident Mgr. Tomáš Singer a Štatutár ObV SVF Východ Mgr. Milan Kundľa. Správu volebnej komisie predniesol Peter Lakata.

Do Oblastného výboru SVF Východ boli zvolení:

Predseda: Milan Kundľa
Členovia ObV Východ: Peter Lakata, Zorislav Porubovič, Peter Richman, Pavel Šteliar, František Tramita.

Za delegátov na Konferenciu SVF 3. decembra 2017 v Poprade boli delegovaní:

Za Oblastný výbor: Peter Lakata, Milan Kundľa, Pavel Šteliar.
6 delegátov: Emil Blicha, Ladislava Hricáková, Viera Čižeková, Jozef Kurtiš, Zorislav Porubovič, Ján Šimko, náhradník: Juraj Vetrecin

Predseda ObV SVF Východ Milan Kundľa poďakoval delegátom za aktívnu účasť a poprial všetkým úspechy v ďalšej činnosti pri rozvoji volejbalu vo Východoslovenskej oblasti.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC Rona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #