Nová publikácia o tréningu detí a mládeže vo volejbale

14. 02. 2018 - Vladimír Přidal - RVTM

Skúsený a renomovaný autor doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc. z pražskej FTVS vydal odbornú publikáciu, ktorá má názov Trénink dětí a mládeže ve volejbalu. Uvedená kniha si kladie za cieľ priniesť poznatky z oblasti teórie a praxe tréningu detí a mládeže. Zahrnuje do nej deti do dvanástich rokov a mládež od dvanástich do osemnástich rokov.

Štruktúra kapitol je taká, že úvod tvoria vybrané pasáže z pravidiel všetkých piatich druhov minivolejbalu a šestkového volejbalu. Pokračuje sa charakteristikou herných systémov, kombinácií a herných činností jednotlivca, ich nácvikom a zdokonaľovaním s príkladmi cvičení. Každú kapitolu uzatvára diagnostika herných zručností. Celý text je doplnený názornými schémami a fotografiami.

Kniha vyšla vo vydavateľstve Karolinum a je možné si ju objednať u vedúcej distribúcie p. Stříbrskej.
Tel.: 00420 725 505 790
e-mail: distribuce@ruk.cuni.cz alebo jaroslava.stribrska@ruk.cuni.cz
Cena publikácie je 200 ČK. Možné je platiť aj v €.


ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC Rona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #